ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:16:31 27-10-2019
GI2213IR.058
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1588-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1588-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Н. В. с вх. номер Ж-70-3 от 27.10.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на интернет страницата Pik.bg.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 27 октомври 2019 г. към 12:15 ч. на интернет страницата Pik.bg - собственост на "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община и за общински съветници, както следва: ПЪРВИ ДАННИ КЪМ 11 ч.: Фандъкова ударно откъсва пред Мая Манолова с над 8%!
Йорданка Фандъкова ударно дръпна с 38% на изборите за кмет на София, сочат нови ексклузивни данни за гласуването на столичани за местна власт. Сегашният кмет откъсна Мая Манолова с 8%, сочат новите горещи данни към 11 часа, с които ПИК разполага. На следващите места са Борислав Игнатов с 12% Борис Бонев със 7%, Ангел Джамбазки с 3%, Волен Сидеров с 2% и Стефан Иванов с 1%, сочат данните.
С 35% водят ГЕРБ в листата за общински съветници срещу 26%.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата Pik.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., извършено на 27 октомври 2019 г. в 11.00 часа на интернет страницата Pik.bg, от "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Мария Луиза" номер 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Мария Луиза" номер 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, ЕГН . . ..
УКАЗВА на "Пик нюз" ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата на Pik.bg публикуваните данни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИ/ЛТ


/ГИ/