ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:15:31 27-10-2019
PP1912IR.039
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1574-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1574-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Кирил Василев Янев, регистриран като кандидат за кмет на кметство в с. Портитовци, община Бойчиновци, от Местна коалиция "НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)", в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. номер МИ-09-45 от 27.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка номер 20977/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Кирил Василев Янев, ЕГН . . ., регистриран като кандидат за кмет на кметство в с. Портитовци, община Бойчиновци, от Местна коалиция "НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)" с Решение номер 82-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК - Бойчиновци.
Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка номер 20977/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение номер 82-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК - Бойчиновци; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка номер 20977/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.
При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И :

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка номер 20977/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Кирил Василев Янев, ЕГН . . ., регистриран с Решение номер 82-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК - Бойчиновци като кандидат за кмет на кметство в с. Портитовци, община Бойчиновци, от Местна коалиция "НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)" в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СД/ЛТ

/ПП/