ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:04:01 27-10-2019
GI1800IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1570-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1570-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК,
извършено на интернет страницата 24 часа.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил по електронната поща сигнал от Н. В. с вх. номер Ж-144-1 от 27 октомври 2019 г. за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК. В сигнала се твърди, че на интернет страницата 24 часа.bg са огласени резултати от изборния ден.
Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК извърши проверка на интернет страницата 24 часа.bg и установи, че са огласени предварителни данни към 12:00 ч. на 27 октомври 2019 г. за резултатите за вота на кандидатите за кмет на Столична община: за Йорданка Фандъкова - 33.6%, за Мая Манолова - 25.2%, за Борислав Игнатов - 10.9%, за Борис Бонев - 10.4%. Публикуваният материал е със заглавие: "София към 12:00 ч.: Фандъкова - 33.6%, Манолова - 25.2%". Публикувани са и резултати от социологически проучвания в Пловдив и Варна към 12:00 часа.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата 24 часа.bg, съдържаща предварителни данни за резултатите от гласуването за кмет на Столична община е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., извършено 27 октомври 2019 г. в 12:00 часа от главния редактор на електронното издание на 24 часа.bg Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . ., адрес: гр. София, п.к. 1124, район "Средец", бул. "Цариградско шосе" номер 47.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . ., адрес: гр. София, п.к. 1124, район "Средец", бул. "Цариградско шосе" номер 47 - главен редактор на вестник 24 часа.bg.
УКАЗВА на "24 ЧАСА БГ" ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата 24 часа.bg публикуваните препратки към данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ТЙ/ЕЛ


/ГИ/