ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:13:31 02-10-2019
PP1111IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1271-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1271-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 917-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК относно назначаване на ОИК в община Крушари, област Добрич

Централната избирателна комисия във връзка с получено писмо с вх. номер МИ-15-309 от 27.09.2019 г. и след извършена служебна проверка установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 917-МИ от 30 август 2019 г. относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 917-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, като вместо изписаното погрешно име на члена на ОИК в община Крушари - "Олга Стоянова Лучева", да се чете "Олга Лучева Стоянова".
Да се анулира издаденото удостоверение и да бъде издадено ново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


СС/ЕЛ


/ПП/