ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:39:01 16-09-2019
MH1937IR.032
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1112-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1112-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., съгласно приложението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаНН/ЕЛ
/МХ/