ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:44:31 16-09-2019
PP1542IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1108-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1108-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 843-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опан, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 843-МИ от 27 август 2019 г., относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опан, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 843-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК, като вместо името на члена на ОИК - Опан "Данаила Ангелова Илиева", да се чете "Данаила Ангелова Илева". Анулира издаденото удостоверение и издава ново удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕЧ/ЗТ


/ПП/