ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:57:01 13-09-2019
MM1955IR.027
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1102-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1102-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 761-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 761-МИ от 26 август 2019 г., относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 761-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК, както следва:
- Името на член на ОИК - Каолиново, област Шумен, вместо "Димитричка Жекова Петрова", да се чете "Димитринка Жекова Петрова".
Издаденото удостоверение да се анулира и да се издаде ново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаТЙ/ЗТ


/ММ/