ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:13:01 12-09-2019
GI1910IR.024
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1093-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1093-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 900-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 900-МИ от 30 август 2019 г., относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 900-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, като вместо "ЕГН . . ." на Росица Василева Тодорова - председател на ОИК - Сливен, област Сливен, да се чете "ЕГН . . . ." на Росица Василева Тодорова.
Издаденото удостоверение да бъде анулирано и да бъде издадено ново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаГБ/ЗТ


/ГИ/