ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:12:31 12-09-2019
GI1910IR.023
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1091-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1091-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 909-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 909-МИ от 30 август 2019 г., относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 909-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, както следва:
- Името на члена на ОИК - Кирково, област Кърджали, вместо "Мария Ваклинова Стилянова", да се чете "Мария Ваклинова Стилиянова".
- Името на члена на ОИК - Кирково, област Кърджали, вместо "Галя Златкова Кючукова", да се чете "Галя Златкова Кючюкова".
Издадените удостоверения да бъдат анулирани и бъдат издадени нови.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МД/ЗТ

/ГИ/