ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:52:31 12-09-2019
MM1750IR.041
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1090-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1090-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 988-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мизия, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 988-МИ от 5 септември 2019 г., относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мизия, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 988-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, като вместо "Руслан Иванов Иванински", да се чете "Руслан Йорданов Иванински".
Издаденото удостоверение да бъде анулирано и да бъде издадено ново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЦГ/ЗТ/ММ/