ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:52:31 12-09-2019
GI1750IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1089-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1089-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 928-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение номер 928-МИ от 30 август 2019 г., относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 928-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, както следва:
- Името на зам.-председателя на ОИК - Севлиево, област Габрово, вместо "Сабрие Яшарова Ходжева", да се чете "Сабие Яшарова Ходжева".
Издаденото удостоверение на зам.-председателя да се анулира и да се издаде ново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаДД/ЕЛ


/ГИ/