ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:06:01 22-04-2019
IS2004IR.036
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 192-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 192-ЕП
София, 22 април 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 59-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК за условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение номер 59-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, която следва да бъде отстранена.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение номер 59-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК, като в т. 5, изречение 2 вместо "не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 25 май 2019 г." да се чете "не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 22 май 2019 г."


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаИИ/ЕЛ
/ИС/