Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5176-НР/НС София, 20 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация - гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 ма...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5175-НС София, 20 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5173-ПВР/НР София, 19 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Димитровград, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5174 София, 19 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от пр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5172-ЕП/НС София, 19 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Гърмен, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от произведените ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5170-МИ/НР София, 12 март 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кнежа, област Плевен С вх. номер МИ-10-63 от 11.03.2019 г. е постъпило предложение от Валери Лачовски - общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК - Кнежа, да бъде назначена...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5169 София, 7 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Павел баня, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми Постъпило е писмо с вх. номер ЦИК-14-1 от 06.03.2019 г. на Ц...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5168-МР София, 7 март 2019 г. ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, на 14 април 2019 г. На основание чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с параграф 2 от ПЗР на Закона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5167-МИ София, 5 март 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Кнежа, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г. Постъпило е писмо п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5166-ЕП/НС София, 26 февруари 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Кърджали, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5165 София, 19 февруари 2019 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер ЦИК-16-2 от 05.02.2019 г., подадено от Фондация...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5164-МИ/НР София, 19 февруари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Омуртаг, област Търговище С вх. номер МИ-10-5 от 14.02.2019 г. е постъпило предложение от Хамди Мехмедов Илиязов - председател на ОбС на ДПС - Търговище, упълномощен представител на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5162-НС София, 12 февруари 2019 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-1 от 01.02.2019 г., подадено от Светоз...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5163 София, 12 февруари 2019 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия" На основание чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5161-МИ/НР София, 7 февруари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Омуртаг, област Търговище В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-16 от 06.02.2019 г. е постъпило заявление от Алберт Адалбертов Бутрев за освобождаването му като секрета...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5160-МИ/НР София, 31 януари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Балчик С вх. номер МИ-10-3 от 29.01.2019 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Данаил Петров Караджов, в качеството му на пълномощник н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5159-НС София, 29 януари 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Долна Митрополия, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от националния референдум на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5158-МИ/НР София, 24 януари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив С вх. номер МИ-10-291 от 24.01.2019 г. е постъпило предложение от Юксел Рафат Расим - упълномощен представител на ПП ДПС, за зам.-председател на ОИК - Садово, д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5157-МИ/НР София, 17 януари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград С вх. номер МИ-10-1 от 15.01.2019 г. по електронната поща на ЦИК и в оригинал с вх. номер МИ-10-11 от 17.01.2019 г. е постъпило предложение от Алкин Осман Неби ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5156-МИ/НР София, 15 януари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. номер МИ-15-6 от 11.01.2019 г. с приложено заявление от Бахтишен Назми Басри за освобождаването й като секре...