Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1462-НС София, 27 февруари 2015 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на Ц...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1461-НС София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1458-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпило е предложение с в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1459-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпили са заявления с вх...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1460-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни кни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1457-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Никола Козлево, област Шумен Постъпило е предложен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1456-НС София, 25 февруари 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Дончо Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети изборен ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1454-МИ София, 20 февруари 2015 г. ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден, и за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1455-МИ София, 20 февруари 2015 г. ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 1436-МИ от 3 февруари 2015 г. на ЦИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1453-НС София, 18 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1452-МИ София, 18 февруари 2015 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в новите избо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1451-НС София, 17 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1450-НС София, 17 февруари 2015 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация Централната избирателна комисия р...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1449-ПВР/МИ София, 17 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Добрич, област Добрич Постъпило е предложение с вх...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1448-МИ София, 12 февруари 2015 г. ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в новите избори за общински съветници и...

 • МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - ЧАСТ ВТОРА

  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от Общинска избирателна комисия в община Сърница в новите ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1446-МИ София, 10 февруари 2015 г. ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за поддържане и публикуване на интернет с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1447-МИ София, 10 февруари 2015 г. ОТНОСНО: приемане част II на Методически указания за Общинската избирателна комисия в общи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1445-МИ София, 5 февруари 2015 г. ОТНОСНО: приемане част I на Методически указания за Общинската избирателна комисия в община...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1444-МИ София, 5 февруари 2015 г. ОТНОСНО: определяне на структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в изборит...