Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4918 София, 21 ноември 2017 г. ОТНОСНО: допълнение на Решение номер 8 от 23 март 2014 г., изменено и допълнено с Решение номер 22 от 27 март 2014 г., Решение номер 250 от 28 април 2014 г., Решение номер 1486 от 21 май 2015 г., Решение номер 3343 от 4 авгус...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4917-МИ/НР София, 21 ноември 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич Постъпили са писма с вх. номер МИ-15-384 от 09.11.2017 г. и вх. номер МИ-15-385 от 09.11.2017 г. от ОИК - Генерал Тошево, с приложени заявления по елект...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4919-МИ/НР София, 21 ноември 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Хисаря, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г. Постъпило е писм...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4920-НС София, 21 ноември 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Върбица, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври през 2014 г. и от изборите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4916-МР София, 16 ноември 2017 г. ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум на територията на община Генерал Тошево, област Добрич, на 17 декември 2017 г. На основание чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с параграф ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4915 София, 14 ноември 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Главиница, област Силистра, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори Постъпило е искане с вх. номер ЦИК-14-65 от 10.11.2017 г. на Цент...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4914 София, 14 ноември 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Свиленград, област Хасково, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., от изборите за пре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4913-МИ София, 14 ноември 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, област Шумен Общинска избирателна комисия - Преслав, с писмо вх. номер МИ-15-3861...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4912-НС/ЕП/ПВР/НР София, 2 ноември 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Смядово, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4911-МИ София, 2 ноември 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен Общинска избирателна комисия - Нова Загора, област Сливен, с писмо вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4910-НС/МИ/ПВР/НР София, 31 октомври 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в кметството на с. Енево, община Нови пазар, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4909 София, 24 октомври 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Поморие, област Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми Постъпило е писмо с вх. номер ЦИК-14-62 от ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4908-МИ София, 17 октомври 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брест, община Гулянци, област Плевен Общинска избирателна комисия - Гулянци, с писмо вх. номер МИ-15-365 от 17...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4907-НС София, 12 октомври 2017 г. ОТНОСНО: обявяване на Иван Стефанов Вълков за народен представител от Втори изборен район - Бургаски С писмо вх. номер НС-02-70/11.10.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 11 октомври 2017 г., с коет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4906-НС София, 12 октомври 2017 г. ОТНОСНО: обявяване на Евгени Генчев Будинов за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София С писмо вх. номер НС-02-69/11.10.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 11 октомври 2017 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4904-МИ София, 10 октомври 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра Общинска избирателна комисия - Кайнарджа, с писмо вх. номер МИ-15-29...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4905-МР София, 10 октомври 2017 г. ОТНОСНО: жалба от инж. Павлин Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово, против решение номер 183-МР от 04.10.2017 г. на ОИК - Суворово В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4903-НС София, 5 октомври 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Рудозем, област Смолян, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум пр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4902-МИ София, 5 октомври 2017 г. ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от частичните избори за кмет на кметство Сталево, община Димитровград, на 16 март 2014 г. Постъпило е писмо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4901-НС София, 5 октомври 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Димитровград, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. Постъпило е писмо с вх. номер НС...