Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1487-ЕП София, 26 май 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и мате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1486 София, 21 май 2015 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 8 от 23 март 2014 г., изменено и допълнено с Реше...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1484 - ПВР/МИ София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1485 София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети и медицински...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1483-МИ София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1482-МИ София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове "да ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1481-ПВР/МИ София, 5 май 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Велики Преслав, област Шумен Постъпило е предложение с в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1480-НС София, 28 април 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1478-ПВР/МИ София, 21 април 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Рудозем, област Смолян Постъпило е предложение с вх. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1478-ПВР/МИ София, 21 април 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Рудозем, област Смолян Постъпило е предложение с вх. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1479-ПВР/МИ София, 21 април 2015 г. ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК - Велики Преслав, област Шумен Постъпил...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1476-ПВР/МИ София, 7 април 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Елхово, област Ямбол Постъпило е предложение с вх. ном...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1477-НС София, 7 април 2015 г. ОТНОСНО: сигнал от ПП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" чрез Мария Олева Календерска - председател на Ко...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1475-НС София, 7 април 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1474-ПВР/МИ София, 2 април 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпило е предложение с вх. н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1473-НС София, 31 март 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1472-МИ София, 24 март 2015 г. ОТНОСНО: публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избира...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1471-НС София, 24 март 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1470-МИ София, 17 март 2015 г. ОТНОСНО: публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1469-МИ София, 16 март 2015 г. ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на прав...