Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5157-МИ/НР София, 17 януари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград С вх. номер МИ-10-1 от 15.01.2019 г. по електронната поща на ЦИК и в оригинал с вх. номер МИ-10-11 от 17.01.2019 г. е постъпило предложение от Алкин Осман Неби ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5156-МИ/НР София, 15 януари 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. номер МИ-15-6 от 11.01.2019 г. с приложено заявление от Бахтишен Назми Басри за освобождаването й като секре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5155 София, 10 януари 2019 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия" На основание чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4 о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5154-МИ/ЕП/НС София, 8 януари 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ценово, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2007 г., от изборите за членове на Е...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5152 София, 18 декември 2018 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-1 от 05.12.2018 г., подадено от ПП Движен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5153-НС София, 18 декември 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Съединение, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от произведените избори за народни представители на 26 март...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5151- МИ/НР/ПВР/НС София, 14 декември 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Баните, област Смолян, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референду...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5150-МИ/НР София, 14 декември 2018 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Панагюрище, област Пазарджик Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. номер МИ-06-533 от 10.12.2018 г. от община Панагюрище с приложено заявление от Яница Константинова Т...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5148-НС София, 6 декември 2018 г. ОТНОСНО: обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район - Плевенски С писмо вх. номер НС-02-8 от 5 декември 2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 декември ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5149-ЕП/ПВР/МИ София, 6 декември 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Брезово, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5147-МИ/НР София, 4 декември 2018 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пещера С вх. номер МИ-10-32 от 29.11.2018 г. е постъпило предложение от Хюсеин Мюмюн Дурмуш - общински председател на ПП "ДПС" за област Пещера, да бъде назначен за заместник-председ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5146-МИ/НР София, 8 ноември 2018 г. ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК - Айтос, област Бургас Постъпила е молба с вх. номер МИ-15-218 от 07.11.2018 г. от Ивайла Миткова Гаджерукова за освобождаването й като председател на ОИК - А...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5145 София, 6 ноември 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Чавдар, в което се съхраняват изборни книжа и материали и документацията на ОИК - Чавдар Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. номер ЦИК-14-37 от 05.1...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5144-НС/ПВР София, 6 ноември 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение на Областна администрация - Софийска област, в което се съхраняват запечатани торби с бюлетини, изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12.05...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5143-НС София, 23 октомври 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писмо с вх. номер Н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5142-МИ/НР София, 11 октомври 2018 г. ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-200 от 03.10.2018 г. от председателя и секретаря на ОИК - Садово, с което се прави искане за пре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5141-МИ/ПВР/НР/НС София, 11 октомври 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5140-НС София, 11 октомври 2018 г. ОТНОСНО: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район - Ловешки С писмо вх. номер НС-02-6 от 10 октомври 2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 10 октомври ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5139 София, 4 октомври 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Берковица, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България пре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 5138 София, 2 октомври 2018 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Садово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за президен...