Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3220-ЕП София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение в община Пловдив, област Пловдив, в което се съхраня...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3219-ПВР/МИ София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Тервел, област Добрич, в коет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3218-МИ/НР София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Крумовград, област Кърджали Постъпило е предложение с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3217-МИ София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3213-МИ София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нови избори за общин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3216-МИ София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "ГЕРБ" за участие в частичните избори за кметове на к...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3215-МИ София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичните избори за кме...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3214-МИ София, 28 април 2016 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за км...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3211-ПВР/МИ София, 26 април 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Лясковец, област Лясковец, в ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3212-ПВР/МИ София, 26 април 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Септември, област Пазарджик, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3209-МИ София, 26 април 2016 г. ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3210-МИ София, 26 април 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 3189-МИ от 19 април 2016 г. на ЦИК На...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3208-МИ/НР София, 26 април 2016 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Летница, област Ловеч С вх. номер МИ-15-615 от 25.04.2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3200-МИ/НР София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК - Момчилград С вх. номер МИ-15-581 от 14.04.2016 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3197-МИ София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове на 5 юни 2016 г. На основани...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3207-МИ София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в частичните избори за кметове на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3206-МИ София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в нови избори за кметове на кметс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3205-МИ София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в новите избори за кметове н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3204-МИ София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в новите избори за кметове...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3203-МИ София, 20 април 2016 г. ОТНОСНО: допускане на партия "Българска социалистическа партия" за участие в частичните избори...