Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3608-ПВР София, 24 септември 2016 г. ОТНОСНО: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на електронн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3607-ПВР София, 24 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3606-ПВР София, 24 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3604-НР София, 24 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистрация на партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА" за участие в инфо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3605-ПВР София, 24 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3600-ПВР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регис...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3599-НР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в инфор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3603-ПВР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 3571-ПВР/НР от 21 септември 2016 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3602-НР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 3570-НР от 21 септември 2016 г. на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3601-ПВР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3598-МИ София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3597-ПВР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за пре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3596-ПВР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3595-МИ София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: допускане на ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в частичните...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3588-ПВР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3594-МИ София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3593-ПВР/НР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение номер 3504-ПВР/НР от 15 се...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3591-ПВР/НР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение номер 3501-ПВР/НР от 15 се...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3592-ПВР/НР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети район - Варна В Централната избирателна ком...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3590-НР София, 22 септември 2016 г. ОТНОСНО: регистрация на коалиция "КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ" за участие в информационно-разяснителн...