Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1472-МИ София, 24 март 2015 г. ОТНОСНО: публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избира...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1471-НС София, 24 март 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1470-МИ София, 17 март 2015 г. ОТНОСНО: публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1469-МИ София, 16 март 2015 г. ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на прав...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1468-МИ София, 13 март 2015 г. ОТНОСНО: жалба от Николай Цонев - председател на ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" На електронната поща н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1467-НС София, 13 март 2015 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - Соф...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1466-НС София, 12 март 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1465-МИ София, 6 март 2015 г. ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 870-МИ от 6 септември 2014 г. и Решение ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1464-ПВР/МИ София, 6 март 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Раднево, област Стара Загора Постъпило е предложение с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1463-МИ София, 6 март 2015 г. ОТНОСНО: опаковане на изборните книжа и материали и предаване на торбите с бюлетините, избирате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1462-НС София, 27 февруари 2015 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на Ц...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1461-НС София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1458-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпило е предложение с в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1459-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпили са заявления с вх...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1460-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни кни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1457-ПВР/МИ София, 25 февруари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Никола Козлево, област Шумен Постъпило е предложен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1456-НС София, 25 февруари 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Дончо Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети изборен ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1454-МИ София, 20 февруари 2015 г. ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден, и за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1455-МИ София, 20 февруари 2015 г. ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение номер 1436-МИ от 3 февруари 2015 г. на ЦИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1453-НС София, 18 февруари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали ...