Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4862-ПВР/МИ София, 22 август 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в район "Люлин", Столична община, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и от изборите за...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4861-ПВР/НР София, 22 август 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни материали и книжа от произведените избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Постъпило е писмо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4860 София, 22 август 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., от и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4859-МИ/НР София, 22 август 2017 г. ОТНОСНО: промени в ОИК - Велики Преслав, област Шумен С вх. номер МИ-15-305 от 18.08.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мариана Йорданова Вълкова за освобождаването й като председател н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4858-МР София, 19 август 2017 г. ОТНОСНО: жалба от "СОЛВЕЙ СОДИ" АД представлявано от Спирос Номикос - изпълнителен директор, срещу решение номер 178-МР от 17.08.2017 г. на ОИК - Суворово В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4857-МР София, 15 август 2017 г. ОТНОСНО: жалба от "СОЛВЕЙ СОДИ" АД представлявано от Спирос Номикос - изпълнителен директор, срещу решение номер 172-МР от 24.07.2017 г. на ОИК - Суворово В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4856-НС София, 15 август 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сандански, област Благоевград, в коeто се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е искане с в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4855-МИ/НР София, 15 август 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Червен бряг, област Плевен С вх. номер МИ-11-11 от 11.08.2017 г. е постъпило предложение от Ивайло Инчовски - упълномощен представител на коалиция АБВ (Алтернатива за българско възр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4854 София, 10 август 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ружинци, област Видин, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., от изборите за член...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4853-МР София, 10 август 2017 г. ОТНОСНО: жалба от "СОЛВЕЙ СОДИ" АД представлявано от Спирос Номикос - изпълнителен директор, срещу решение номер 174-МР от 05.08.2017 г. на ОИК - Суворово В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МР...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4852 София, 8 август 2017 г. ОТНОСНО: допълнение на Решение номер 8 от 23 март 2014 г., изменено и допълнено с Решение номер 22 от 27 март 2014 г., Решение номер 250 от 28 април 2014 г., Решение номер 1486 от 21 май 2015 г., Решение номер 3343 от 4 август ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4851-МИ София, 8 август 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна Общинска избирателна комисия - Бяла, с писмо вх. номер МИ-15-290/04.08.2017 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4850-МИ София, 8 август 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца Общинска избирателна комисия - Криводол, с писмо вх. номер МИ-15-286/03.08.2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4849-МИ София, 8 август 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна Общинска избирателна комисия - Вълчи дол, с писмо вх. номер МИ-1...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4848-МИ София, 3 август 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен Общинска избирателна комисия - Червен бряг, с писмо вх. номер МИ-15-285/...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4847-ПВР/НС София, 1 август 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в район "Централен", община Пловдив, област Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4846-МИ/НР София, 1 август 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Руен, община Руен, област Бургас С вх. номер МИ-15-277 от 25.07.2017 г. е постъпило писмо от ОИК - Руен за промяна в състава на ОИК с приложени: молба от Момчил Димитров Марчев - член ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4845-НС София, 27 юли 2017 г. ОТНОСНО: обявяване на Даниела Добрева Димитрова за народен представител от Осми изборен район - Добрички С писмо вх. номер НС-02-65 от 26 юли 2017г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26 юли 2017 г., с което...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4844-НС София, 27 юли 2017 г. ОТНОСНО: заявление от Живко Николов Желязков с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на ПП "ГЕРБ" в Осми изборен район - Добрички. Постъпило е писмо с вх. номер НС-02-65/26.07.2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4843 София, 25 юли 2017 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на таксиметрови услуги, чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия" На основание чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4 от ...