Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2441-НС София, 11 април 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2444-НС София, 11 април 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София, в Четиридесет и петото Народно събрание Постъпило е заявление с вх. номер НС-10-226/10.04.2021 г. от Николай С...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2443-НС София, 11 април 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на Станислав Димитров Говедаров за народен представител в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в Четиридесет и петото Народно събрание Постъпило е заявление с вх. номер НС-10-225/10.04.2021 г. от Ди...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2442-НС София, 11 април 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в Петнадесети изборен район - Плевенски, в Четиридесет и петото Народно събрание Постъпило е заявление с вх. номер НС-10-214/09.04.2021 г. от Юлия ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2437-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс С раздел VII от Решение номер 2428-НС от 8 април 2021 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки ед...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2439-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В Центр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2433-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район - Силистренски Постъпило е заявление с вх. номер НС-15-381 от 09.04.2021 г. от Йоана Иванова Антонова-Колева, назначен с Решение номер 2033-НС от 11.02.2021 г. на Ц...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2436-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В Цент...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2435-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В Цент...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2434-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В Цент...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2432-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Велики Преслав, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Постъпило е писмо по електрон...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2431-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Руслан Великов Коларов с искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Двадесет и шести изборен район - Софийски, в изборите за народни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2430-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Айсел Исмаил Руфад с искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Тридесети изборен район - Шуменски, в изборите за народни представи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2429-НС София, 9 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Александър Христов Методиев с искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Двадесет и шести изборен район - Софийски, в изборите за на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2427-НС София, 8 април 2021 г. ОТНОСНО: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г., и ана...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2424-НС София, 8 април 2021 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Брезник, област Перник, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 4 април 2021 г. Постъпило е писмо по ел...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2417-НС София, 8 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Искра Димитрова Михайлова-Копарова с искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в изборите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2421-НС София, 8 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Николай Тонев Колев с искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, в изборите за народ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2420-НС София, 8 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Каролина Симеонова Кьолер с искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Шести изборен район - Врачански, в изборите за народни предс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2419-НС София, 8 април 2021 г. ОТНОСНО: заявление от Десислава Димитрова Тодорова с искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на партия "Движение за права и свободи" в Шести изборен район - Врачански, в изборите за народни пр...