Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2950-МИ/НР София, 24 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кърджали, област Кърджали Постъпило е предложение от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2949-МИ/НР София, 24 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Търговище, област Търговище Постъпило е предложение ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2948-МИ/НР София, 24 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Свищов, област Велико Търново Постъпило е предложени...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2945-МИ/НР София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Карлово, област Пловдив, и и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2946-МИ София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ямбол, област Ямбол, и изваждан...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2947-МИ/НР София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Ружинци, област Видин Постъпила е молба с вх. номер МИ-1...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2941-МИ/НР София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив Постъпило е предложение с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2942 София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация Централната избирателна комисия разгл...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2943-МИ/НР София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: обезсилване на Решение номер 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК С Решение ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2944-МИ София, 19 ноември 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Дългопол, област Варна, и изваж...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2940 София, 17 ноември 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Джебел, в което се съхраняват изб...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2939 София, 17 ноември 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Златарица, в което се съхраняват и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2938-МИ София, 17 ноември 2015 г. ОТНОСНО: жалба от Христо Димитров Христов - кмет на община Болярово, срещу решение номер 101...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2936-МИ/НР София, 17 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Брацигово, област Пазарджик Постъпило е заявление от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2937-МИ/НР София, 17 ноември 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Мадан, област Смолян Постъпило е предложение от Хайр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2935-МИ София, 13 ноември 2015 г. ОТНОСНО: изменение на т. 24 на Решение номер 2363-МИ от 26 септември 2015 г. На основание ч...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2931-МИ/НР София, 12 октомври 2015 г. ОТНОСНО: жалба от Борислав Антонов Тонев - избран за общински съветник от листата на ПП ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2929-НС София, 12 ноември 2015 г. ОТНОСНО: заявлениe от Павел Андреев Гуджеров - кандидат за народен представител, да не бъде...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2934-МИ София, 12 ноември 2015 г. ОТНОСНО: жалба от Румен Иванов - областен координатор на ПП "ГЕРБ" за област Добрич, за излъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 2933-ЕП/НС София, 12 ноември 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Съединение, област Пловдив, ...