Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 809-НС София, 29 август 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Гражданско сдружение България без цензура" за участие с н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 808-НС София, 29 август 2014 г. ОТНОСНО: възстановяване на внесен депозит на партия "Българска комунистическа партия" Постъп...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 806-НС София, 29 август 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 727-НС от 19 август 2014 г. на ЦИК отн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 807-НС София, 29 август 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 788-НС от 26 август 2014 г. на ЦИК за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 805-НС София, 29 август 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация "МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" за участие в изборите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 804-НС София, 29 август 2014 г. ОТНОСНО: определяне на деня, мястото и часа за теглене на жребия за определяне на номерата в ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 803-МИ София, 28 август 2014 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Земеделски съюз "Александър Стамболийски" за участи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 801-НС София, 28 август 2014 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 747-НС от 20 август 2014 г. Постъпило е искане от предс...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 802-НС София, 28 август 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение номер 698- НС от 14 август 2014 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 800-НС София, 28 август 2014 г. ОТНОСНО: промяна в Решение номер 756-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на политич...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 799-НС София, 28 август 2014 г. ОТНОСНО: възстановяване на внесен депозит на партия "Другата България" Постъпило е искане с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 798-НС София, 27 август 2014 г. ОТНОСНО: жалба от кмета на община Трън срещу решение номер 4-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Пер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 797-НС София, 27 август 2014 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване, отпечатване и разпространен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 795-НС София, 27 август 2014 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на шест броя аудио-визуални пр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 796-ПВР/МИ София, 27 август 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Радомир, област Перник Постъпило е заявление с вх. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 793-НС София, 27 август 2014 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания за районните избирателни комисии - част т, за избор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 794-НС София, 27 август 2014 г. ОТНОСНО: възстановяване на внесен депозит на партия "Българска работническо-селска партия" П...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 792-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" з...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 788-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите, подадени за участие в ко...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 789-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: жалба от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение номер ...