Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4376-НС София, 1 март 2017 г. ОТНОСНО: обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.", чрез договаряне без п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4366-МР София, 28 февруари 2017 г. ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум на територията на община Трън, област Перник, на 26 март 2017 г. На основание чл. 7, ал. 2 и 3, във връзка с параграф 2 от ПЗР на З...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4370-ПВР София, 28 февруари 2017 г. ОТНОСНО: искане за достъп до запечатано помещение в община Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за президент и в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4369-НС София, 28 февруари 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ново село, област Видин, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писмо с вх. н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4368-ПВР София, 28 февруари 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомвр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4367-НС София, 28 февруари 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Плевен, област Плевен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писм...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4364-НС София, 27 февруари 2017 г. ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. С вх. номер НС-04-03-32 от 24.02.2017 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД "ГРАО" в МРРБ с резултата от извършените про...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4363-НС София, 27 февруари 2017 г. ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Сийка Чудомирова Найденова като кандидат за народен представител в Девети изборен район - Кърджалийски, предложена от коалиция "КОЙ - Българската левица и Зелена парти...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4365-НС София, 27 февруари 2017 г. ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс На основание чл. 178 от Изборния кодекс Централната избирателна комис...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4362-МИ/НР София, 27 февруари 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-8 от 27.02.2017 г. на ЦИК от Михаела Ясенова Крумова - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ" за област Кюсте...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4361-ПВР София, 27 февруари 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Велико Търново, област Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 2...

 • Р Е Ш Е Н И Е 4360-НС София, 25 февруари 2017 г.

  ОТНОСНО: отстраняване на участник и прекратяване на състезателна процедура с договаряне по реда на чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОП и з 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс за възлагане на обществена...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4356-НС София, 24 февруари 2017 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. На основ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4359-НС София, 24 февруари 2017 г. ОТНОСНО: жалба от ПП "АТАКА" чрез пълномощника Магдалена Ламбова Ташева срещу решение номер 46-НС от 20.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район - Пловдивски Постъпила е жалба с вх. номер НС-15-113 от 23.02.2017 г...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4358-НС София, 24 февруари 2017 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Постъпило е заявление с вх. номер 6 от 2...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4355-НС София, 24 февруари 2017 г. ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение "СДРУЖЕНИЕ ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Постъпило е заявление с вх. номер 4 от 17.02.2017 г. от сдружение "...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е № 4357-НС

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4354-НС София, 23 февруари 2017 г. ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4352-ПВР София, 23 февруари 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Бобов дол, област Кюстендил, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 окт...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4353-НС София, 23 февруари 2017 г. ОТНОСНО: жалба от КП "България без цензура" чрез пълномощника Тезджан Феймиева Наимова срещу Решение номер 38-НС от 17.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район - Пловдивски Постъпила е жалба с вх. номер НС-15-73 ...