Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1032-НС София, 22 септември 2014 г. ОТНОСНО: жалба от Пенка Кателиева Друмева и Пламен Тодоров Пенев, двамата от с.Добрина, о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1024-НС София, 20 септември 2013 г. ОТНОСНО: жалба от Филчо Кръстев Филев - кмет на община Провадия, срещу решение номер 071 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1023-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение номер 1001-НС от 18 септемвр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1021-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" за участие в из...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1022-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "АКТИВНО ОБЩЕСТВО" за участие в изборите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1020-ПВР/МИ София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в ОИК - Копривщица, Софийска област Постъпило е предложение с вх. но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1019-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 885-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК за приемане на М...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1016-ЕП София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1017-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1018-МИ София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: определяне на структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в избор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1008-МИ София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 563-МИ от 29 май 2014 г. на ЦИК относно осъществяван...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1015-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" за уча...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1013-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Съвременна европейска младеж" за участие с наблюдатели...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1014-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕД...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1012-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "За младежта, културата, традициите и спорта" за участи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1010-МИ София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение номер 975-НС от 18 септември...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1011-МИ София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение номер 980-НС от 18 септември...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1009-НС София, 20 септември 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за участие в ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1007-НС София, 19 септември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Чирпан, в което се съхранява...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1005-НС София, 19 септември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачанс...