Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4783-МИ София, 27 май 2017 г. ОТНОСНО: регистрация на партия "ВОЛЯ" за участие в частичните избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, за кмет на община Антоново, облас...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4781-НС София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Лясковец, област Велико Търново, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г., и запечатано помещение, в което се съхранява...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4780-НС София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сливен, област Сливен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писмо в Централната из...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4779-МИ София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в хронограмата за частичните избори за кметове на 2 юли 2017 г., приета с Решение номер 4757-МИ от 9 май 2017 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Центр...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4778-НС София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: обявяване на Кристина Максимова Сидорова за народен представител от Седми изборен район - Габровски С писмо вх. номер НС-02-61/26.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26 май 2017 г., с което ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4777-МИ/НР София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: промени в ОИК - Антоново, област Търговище Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-16 от 25.05.2017 г. от Елка Иванова Станчева - общински ръководител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК - Антоново, област Търговище. П...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4775-МИ/НР София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-185 от 11.05.2017 г. е постъпило писмо от ОИК - Момчилград, с приложена молба от Радослав Владимиров Гинче...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4776-МИ/НР София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-203 от 23.05.2017 г. е постъпила молба от Петър Петров Белчев за освобождаването му като член на ОИК - Паз...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4782-МИ София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: допускане на партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4774-МИ София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен Общинска избирателна комисия - Никола Козлево, с писмо вх. номер М...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4773-МИ София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: допускане на партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в частичните избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, за кмет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4772-МИ София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: допускане на партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в частичните избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, за кмет на к...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4771-МИ София, 26 май 2017 г. ОТНОСНО: допускане на партия "ГЕРБ" за участие в частичните избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, за кмет на община Антоново, област ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4770-НС/ПВР/НР София, 23 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Аврен, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за народни представители на 5...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4769-МИ/НР София, 23 май 2017 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Септември, област Пазарджик С вх.номер МИ-11-6 от 22.05.2017 г. е постъпило предложение от Петя Николаева Цанкова - председател на ОбС на БСП Септември, с предложение за секретар на ОИК...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4767-МИ София, 18 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Айтос, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. Постъпило е писмо с вх...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4766-НС София, 18 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Нова Загора, в което се съхраняват оставени на съхранение бюлетини (резерв) и формуляри от изборни книжа от произведените избори за народни представители на 26 март ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4765-ПВР София, 18 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Маджарово, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. Пост...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4764-НС София, 18 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Бяла, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писмо в Централната избира...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 4763-ПВР София, 18 май 2017 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Бяла, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. Постъпило е ...