Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1513-НС София, 4 август 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1511-МИ/ЕП/НС София, 21 юли 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1510-ПВР/МИ София, 21 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Неделино, област Смолян Постъпило е предложение с вх. н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1509-НС София, 21 юли 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от про...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1508-НС София, 21 юли 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от про...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1507-ПВР/МИ София, 16 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Неделино, област Смолян Постъпило е предложение с вх. н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1506-ПВР/МИ София, 16 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Никопол, област Плевен Постъпило е предложение по елект...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1504-ПВР/МИ София, 10 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Шумен, област Шумен Постъпило е предложение с вх. номер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1505-ПВР/МИ София, 10 юни 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпило е предложение с вх. но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1503-НС София, 10 юли 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от про...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1499-ПВР/МИ София, 2 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Шумен, област Шумен Постъпило е заявление с вх. номер МИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1500-ПВР/МИ София, 2 юли 2015 г. ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК - Никопол, област Плевен Постъпила е молба...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1501-ПВР/МИ София, 2 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпило е заявление с вх. номер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1498-ЕП София, 30 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и мате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1497-МИ София, 25 юни 2015 г. ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1495-ПВР/МИ София, 23 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1496-МИ София, 23 юни 2015 г. ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение избо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1494-ЕП София, 16 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и мате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1493-ПВР/МИ София, 9 юни 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Павел баня, област Стара Загора Постъпило е писмо с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1492-МИ София, 9 юни 2015 г. ОТНОСНО: методика за определяне съставите на ОИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с ...