Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3328-ПВР/МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Несебър, община Бургас, в коет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3327-ПВР/МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сливница, Софийска област, в ко...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3326-ПВР/МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК - Кубрат С вх. номер МИ-10-53 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3325-ПВР/МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК - Лозница С вх. номер МИ-10-52...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3324-МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвежд...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3323-МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3322-МИ София, 26 юли 2016 г. ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3314-МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в Столична община, район "Искър", в което се...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3321-ПВР/МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Болярово, област Ямбол, в което...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3320-ПВР/МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Пещера, област Пазарджик, в кое...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3319-ПВР/МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Раднево, област Стара Загора, в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3318-ПВР/МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на второто запечатано помещение в община Септември, област Пазар...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3317-ПВР/МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ковачевци, област Перник, в кое...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3316-ПВР/МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в община Ружинци, област Видин, в които...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3315-МИ София, 21 юли 2016 г. ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови избори ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3313-МИ/НР София, 19 юли 2016 г. ОТНОСНО: промени в ОИК - Смолян С вх. номер МИ-15-780/22.06.2016 г. е постъпило заявление от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3312-НС София, 19 юли 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от про...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3311-МИ/НР София, 19 юли 2016 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Тунджа Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-58/15.0...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3310-МИ София, 19 юли 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 3301-МИ от 14 юли 2016 г. на ЦИК На осн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3309-МИ София, 19 юли 2016 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове на 2 октомври 2016 г. На основ...