Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1373-НС София, 20 ноември 2014 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация Централната избирателна комисия ра...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1372-ПВР/МИ София, 20 ноември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в ОИК - Роман, област Враца Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1371-НС София, 18 ноември 2014 г. На основание протоколно решение на ЦИК от 28.10.2014 г. на 10.11.2014 г. с вх. номер НС-05...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1370-НС София, 12 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в Двадесет и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1369-ПВР/МИ София, 11 ноември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книж...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1366-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и първи изборен район - Сли...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1367-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител във Втори изборен район - Бургаски С ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1368-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети изборен район - Соф...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1364-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Трети изборен район - Варненски С п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1365-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и шести изборен район - Соф...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1362-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1363-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Шестнадесети изборен район - Пловдив...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1361-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Седемнадесети изборен район - Пловди...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1360-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Трети изборен район - Варненски С п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1359-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1358-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - Софи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1356-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1357-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - Софи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1355-НС София, 10 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - Софи...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1354-НС София, 7 ноември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и м...