Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 788-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите, подадени за участие в ко...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 789-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: жалба от Диана Димитрова Овчарова - кмет на община Ивайловград, срещу решение номер ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 791-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на фондация "Младежка толерантност" за участие с наблюдатели в изборите ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 790-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Първи изборен район - Благоевград...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 786-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: назначаване на комисия за разглеждане на офертите и извършване договаряне с кандидат...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 787-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: жалба от кмета на община Кърджали срещу решение номер 24/21.08.2014 г. на РИК - Кърд...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 785-НС София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 784-МИ София, 26 август 2014 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в частич...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 782-ЕП София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и ма...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 780-НС София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район -...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 781-НС София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: жалба от Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загор...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 783-НС София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район - Бургаски ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 779 София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и матер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 777-НС София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: определяне на условията и реда за експериментално машинно гласуване На основание ч...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 776-НС София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 715-НС от 14 август 2014 г. на ЦИК относно критериите за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 778-НС София, 25 август 2014 г. ОТНОСНО: назначаване на комисия за разглеждане на офертите и извършване договаряне с кандидат...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 775-НС София, 22 август 2014 г. ОТНОСНО: заличаване регистрация на партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в избо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 774-НС София, 22 август 2014 г. ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Институт за развитие на публичната среда" за участие с наб...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 772-НС София, 22 август 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" На 22 август 2014 г. в Централнат...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 773-ПВР/МИ София, 22 август 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа ...