Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1112-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1111-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Козлодуй, област Враца Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-309 от 16.09.2019 г. от Юлиян Василев Тошев - упълномощен представител на коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО"...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1110-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Ценово, област Русе С писма с вх. номер МИ-11-22 от 16.09.2019 г. и номер МИ-11-12/1 от 16.09.2019 г. в ЦИК са постъпили предложения за промени в състава на ОИК - Ценово, област Русе,...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1109-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали С писма с вх. номер МИ-06-287 от 11.09.2019 г. и МИ-06-287/1 от 14.09.2019 г. е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кър...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1108-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 843-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опан, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1107-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: жалба от Д. Г. Б. - координатор на Програма Достъп до информация за Ямбол срещу решение номер 5-МИ от 09.09.2019 г. на ОИК - Болярово В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-22-126 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1106-МИ София, 16 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костинброд, Софийска област Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-303 от 13.09.2019 г. от секретаря на община Костинброд, за промяна в състава на ОИК - Костинброд, Софийска облас...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1098-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кмето...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1104-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-301 от 13.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Илчо Борисов Костадинов - пълномощник на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1103-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Долни чифлик, област Варна Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-300 от 13.09.2019 г. от Красимира Анастасова - кмет на община - Долни чифлик, с искане от Валентин Стоянов Вълчев - уп...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1102-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 761-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК, назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каолиново, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1101-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-291 от 12.09.2019 г. от Людмил Георгиев Симеонов - упълномощен представител на КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО",...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1100-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ценово, област Русе Постъпило е заявление с вх. номер МИ-11-12 от 11.09.2019 г. от Мирослав Георгиев Марков - член на ОИК - Ценово, област Русе, назначен с Решение номер 824-МИ от 27 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1099-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 на ЦИК за определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1097-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1096-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1095-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от Централната избирателна комисия в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомв...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1094-МИ София, 13 септември 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Исперих, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. Постъпило е писмо с вх. н...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1093-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 900-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кмет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1091-МИ София, 12 септември 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение номер 909-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за к...