Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1389-НС София, 16 декември 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1158-НС от 30 септември 2014 г. на ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1387-ПВР/ НС София, 16 декември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа от прои...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1388-ПВР/МИ София, 16 декември 2014 г. ОТНОСНО: попълване състава на ОИК - Враца, област Враца Постъпило е предложение от инж...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1386-ПВР/МИ София, 11 декември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Враца, област Враца Постъпило е заявление с вх. но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1385-НС София, 11 декември 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1271-НС от 5 октомври 2014 г. на ЦИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1384-ПВР/МИ София, 9 декември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Видин, област Видин Постъпило е заявление с вх. ном...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1382-ПВР/МИ София, 9 декември 2014 г. ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и матери...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1383-ПВР/МИ София, 9 декември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Севлиево, област Габрово Постъпило е заявление с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1381-НС София, 9 декември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Антон Ангелов Долапчиев за народен представител в Единадесети изборен...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1380-ПВР/МИ София, 2 декември 2014 г. ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК - Родопи, област Пловдив С Решение номер 1378-ПВР/М...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1379-НС София, 1 декември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Евгени Димитров Стоев за народен представител в Четвърти изборен райо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1378-ПВР/МИ София, 27 ноември 2014 г. ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК - Родопи, област Пловди...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1377-НС София, 27 ноември 2014 г. ОТНОСНО: жалба от упълномощен представител на коалиция "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" ср...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1376-ПВР/МИ/ЕП/НС София, 25 ноември 2014 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1375-НС София, 24 ноември 2014 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1258-НС от 4 октомври 2014 г. на ЦИК...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1374-ЕП София, 24 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Андрей Гришев Новаков за член на Европейския парламент от Република Б...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1373-НС София, 20 ноември 2014 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация Централната избирателна комисия ра...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1372-ПВР/МИ София, 20 ноември 2014 г. ОТНОСНО: промяна в ОИК - Роман, област Враца Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1371-НС София, 18 ноември 2014 г. На основание протоколно решение на ЦИК от 28.10.2014 г. на 10.11.2014 г. с вх. номер НС-05...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1370-НС София, 12 ноември 2014 г. ОТНОСНО: обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в Двадесет и...