Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1499-ПВР/МИ София, 2 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Шумен, област Шумен Постъпило е заявление с вх. номер МИ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1500-ПВР/МИ София, 2 юли 2015 г. ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК - Никопол, област Плевен Постъпила е молба...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1501-ПВР/МИ София, 2 юли 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив Постъпило е заявление с вх. номер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1498-ЕП София, 30 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и мате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1497-МИ София, 25 юни 2015 г. ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличите...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1495-ПВР/МИ София, 23 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1496-МИ София, 23 юни 2015 г. ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение избо...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1494-ЕП София, 16 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и мате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1493-ПВР/МИ София, 9 юни 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Павел баня, област Стара Загора Постъпило е писмо с вх....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1492-МИ София, 9 юни 2015 г. ОТНОСНО: методика за определяне съставите на ОИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1491-ПВР/МИ София, 5 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и м...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1490-ПВР/МИ София, 5 юни 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Павел баня, област Стара Загора Постъпило е заявление с...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1489 София, 4 юни 2015 г. ОТНОСНО: приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1488-ЕП София, 2 юни 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и матер...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1487-ЕП София, 26 май 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и мате...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1486 София, 21 май 2015 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 8 от 23 март 2014 г., изменено и допълнено с Реше...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1484 - ПВР/МИ София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1485 София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети и медицински...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1483-МИ София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1482-МИ София, 19 май 2015 г. ОТНОСНО: изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове "да ...