Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 549-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, собственик на сайта Blitz.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната изби...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 548-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "Телевизия Евроком" ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комиси...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия относно налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга "ИКОНОМЕДИЯ" АД, собственик на сайта www...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 550-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Александър Кирилов Георгиев, в качеството му на управител на "Телеграф Медиа" ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избира...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 547-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на "ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ" ЕООД, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 546-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Радосвет Крумов Радев, директор и представител на "Дарик радио" АД, за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа а...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 545-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Мартин Христов Христов като представител на доставчик на медийни услуги "Вижън лаб" ЕООД - Телевизия "България 24", за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс Це...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 544-ЕП София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчик на медийни услуги - ПП АТАКА, представляван от Волен Николов Сидеров, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна ком...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 542 София, 16 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Бяла, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., от изборите ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 541-НС/ПВР/НР/ЕП София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Твърдица, община Сливен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 538-ЕП София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Мартин Христов Христов, управител и представляващ "Вижън лаб" ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разг...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 539-НС София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София С вх. номер НС-02-14 от 09.04.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с к...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 537-ЕП/МР София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Суворово, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 536-ЕП София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ветово, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 540-НС/ПВР/НР/ЕП София, 11 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ветрино, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 529-МИ/НР София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на член на ОИК - Костинброд, област Софийска Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-106 от 05.07.2019 г. от председателя и секретаря на ОИК - Костинброд, с което се изпраща за разглеждане п...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 535-ЕП/НС София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Нови пазар, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България - през 20...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 534-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Рила, област Кюстендил, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България - през 2014 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 533-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Козлодуй, област Враца, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 532-ЕП София, 9 юли 2019 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 518-ЕП от 4 юли 2019 г. относно искане за отваряне на запечатани помещения в община Варна, район "Младост, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за чле...