Инвест Банк

Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3840-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 3476-ПВР/НР от 13 септември 2016...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3839-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 3766-ПВР/НР от 11 октомври 2016 г. на ЦИК за прием...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3837-ПВР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Минерални бани, област Хасков...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3838 София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано архивно помещение, в което се съхраняват изборни кни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3836-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: жалба от Милко Недялков Недялков, упълномощен представител на инициативен коми...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3834-МИ София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Приложение номер 3 към Решение номер 2287-МИ от 21 септе...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3835-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Методически указания на Централната избирателн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3832-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: регистрация на "АФИС" ООД като агенция, която ще извършва проучвания "на изход...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3833-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: регистрация на "ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД като агенция, която ще извършва проу...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3830-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Институт за развитие на публичната ср...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3831-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и д...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3829-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели от община Аврен, област с администрати...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3828-ПВР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 3632-ПВР от 26.09. 2016 г. Допуснат...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3827-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3826-ПВР/НР София, 21 октомври 2016 г. ОТНОСНО: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3824-ПВР София, 20 октомври 2016 г. ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3823-ПВР София, 20 октомври 2016 г. ОТНОСНО: допълнение на приложение номер 1 към Решение номер 3536-ПВР от 19 септември 2016 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3822-ПВР/НР София, 20 октомври 2016 г. ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилага...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3821-ПВР София, 20 октомври 2016 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Кубрат, област Разград, в кое...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 3825-ПВР София, 20 октомври 2016 г. ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Веселин Найдено...