Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1027-МИ София, 6 декември 2021 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-362 от 03.12.2021 г....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1026-МИ София, 6 декември 2021 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Столична община В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-353 от 30.11.2021 г. от Роман Чавдаров Дражев за освобождаването му като член на ОИК - Столична...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1025 София, 2 декември 2021 г. ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено по електронна поща от Е. П. Б., адрес...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1024-ЗДОИ София, 2 декември 2021 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер ПВРНС-29-5/18.11.2021...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1023-МР София, 2 декември 2021 г. ОТНОСНО: изменение на Решение номер 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г. В Централната изб...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1022-МИ София, 30 ноември 2021 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. номер МИ-11-17/1 от 25.11.2021 г. от Петър Станев Петров - упълномощен представител на коалиция "БС...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1021-МИ София, 30 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен Общинска избирателна комисия - Левски, с писмо вх. номер МИ-15-342 от 25....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1018 София, 24 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-40 от 19.11.2021 г.,...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1017-ЗДОИ София, 24 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-29 от 12.06.202...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1016-МИ София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-336 от 20.11.2021 г. е пос...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1015-ПВР София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката На 14 ноември 2021 г. се произведоха избори за през...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1014-ПВР София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от новия избор за президент и вицепрез...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1013-ПВР/НС София, 23 ноември 2021 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г., изм. и доп. с Решение номер 798-ПВР/НС от 25.10.2021 г. на ЦИК, относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и спец...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1012-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1011-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1010-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-ПВР/НС о...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1007-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на Pik.bg резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. В ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1008-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: сигнали за агитация от Бойко Борисов в изборния ден Постъпили са сигнали в ЦИК с вх. номер С-18, С-21, С-29, С-30, С-31, С-32, С-36, С-37, С-38, С-39, С-40, С-41, С-42, С-44, С-45, С-46, С-50, С-51, С-59, С-60, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1005-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на Dir.bg на резултати от допитвания на общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на р...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1004-ПВР София, 21 ноември 2021 г. ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември...