Решения ЦИК избори 2011

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1433-МИ София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и м...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1434-МИ София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: определяне възнагражденията на специалисти към ОИК -Сърница На основание чл. 57, а...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1431-МИ София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Народна партия свобода и достойнство" за участие в...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1432-МИ София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1429-МИ София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в новите и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1430-МИ София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Български земеделски народен съюз" за участие в но...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1428-НС София, 28 януари 2015 г. ОТНОСНО: обявяване на Лъчезар Стаменов Никифоров за избран за народен представител в Четирин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1426-НС София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1427-ПВР/МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пирдоп, Софийска област Постъпило е заявление с вх. ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1424-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Съюз на демократичните сили" за участие в новите и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1425-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в новите и...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1423-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Българска нова демокрация" за участие в новите изб...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1420-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "ГЕРБ" за участие в новите избори за общински съвет...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1422-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Българска социалистическа партия" за участие в нов...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1421-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: допускане на политическа партия "Нова алтернатива" за участие в новите избори за об...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1419-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за новите избори за общински съветници и за кмет на об...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1418-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните р...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1416-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в новите избори за общински съветници и за кмет на общин...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1417-МИ София, 27 януари 2015 г. ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичния ре...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1415-ПВР/МИ София, 22 януари 2015 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Свищов, област Велико Търново Постъпило е заявление...