Решения ЦИК

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1790 София, 10 април 2020 г. ОТНОСНО: провеждане на заседания на Централната избирателна комисия от разстояние до отмяна на извънредното положение Във връзка с пандемията от коронавирус и борбата за ограничаване на заразата и спазване на въведените изиск...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1789-МИ София, 12 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище Общинска избирателна комисия - Попово, с писмо вх. номер МИ-15-197 от 10...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е щ 1788-МИ София, 12 март 2020 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение номер 723 от 23.08.2019 г. на ЦИК, за работните групи на Централната избирателна комисия На основание з 145 от Преходните и заключителни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е щ 1787-МИ София, 12 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик Общинска избирателна комисия - Белово, с уведомление вх. номер МИ-15-201 от...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1784-МИ София, 10 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик Общинска избирателна комисия - Септември, с уводмление вх. номер МИ-15-196 от 09.03.2020 ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1786-МИ София, 10 март 2020 г. ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1767-МИ от 25 февруари 2020 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Допуска поправка на техни...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1785-МИ София, 10 март 2020 г. ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив Общинска избирателна комисия - Първомай, с писмо номер ЧМИ-15-1 от 06.03....

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1783 София, 5 март 2020 г. ОТНОСНО: одобрение на изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с входящ номер ЦИК-12-9 от 05.03.2020 г., с ко...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1782-МИ София, 5 март 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ТОШАРО БИЛД" АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1781-МИ София, 28 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1780-МИ София, 28 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "ДИР.БГ" АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административнона...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1778-МИ София, 28 февруари 2020 г. ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-158/1/ от 26.02.2020 г. от Емануела Николаева Миликина за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1779-ЗДОИ София, 28 февруари 2020 г. ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер МИ-29-2 от 25.10.201...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1767-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 1685-МИ от 13 декември 2019 г. на ЦИК относно определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии На основание чл. 57, ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1777-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1776-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административ...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1775-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1774-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1773-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...

 • ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

  Р Е Ш Е Н И Е номер 1772-МИ София, 25 февруари 2020 г. ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги "Пик нюз" ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, като разгледа административн...