Ще създадем възможно най-добри условия за достъп на български храни до пазара, заявяват от Министерството на земеделието

Ще създадем възможно най-добри условия за достъп на български храни до пазара, заявяват от Министерството на земеделието

IF 11:04:01 15-01-2022
LM1101IF.008
земеделие - министерство - храни

Ще създадем възможно най-добри условия за достъп
на български храни до пазара,
заявяват от Министерството на земеделието


София, 15 януари /БТА/
"Ще работим за подобряване на контрола по агрохранителната верига, качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната. Искаме да подкрепим родните производители на храни, като създадем възможно най-добри условия на достъп на българските храни на пазара" - този ангажимент е поело ръководството на Министерството на земеделието по време на видеоконферентна среща с браншовите организации от сектор "Храни" и търговските вериги. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.
В срещата са участвали министърът на земеделието д-р Иван Иванов, заместник-министър Момчил Неков, заместник-министър Стефан Бурджев, заместник-министър Иван Христанов, както и представители на Българска агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по агрохранителната верига, Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.
"Особено важна за нас е устойчивостта на веригата на предлагане на храни чрез предлагане на фермерски продукти и скъсяване на веригите на доставки с цел да се защитят максимално интересите на българските производители и да се предотвратят нелоялни търговски практики. Сред приоритетите ни в сектора са борбата със сивия сектор, както и прилагането на ангажиментите по Зелената сделка и запазване на биоразнообразието", са посочили още от ръководството на Министерството на земеделието.
Заместник-министър Момчил Неков е подчертал, че едни от най-важните и трайни приоритети, които си поставя екипа на Министерство на земеделието в провежданите от него политики, са насочени към подобрена комуникация и партньорство при работата с браншовите организации от сектор "Храни". Той е посочил, че се работи в посока производството на повече българска продукция с по-голяма добавена стойност и подкрепата й през финансовите инструменти на европейските и национални политики, които бъдещия Стратегически план и Националния план за възстановяване и устойчивост предлагат. "Ще се работи да се подпомогнат преработвателите, тъй като те създават работни места и много от тях оперират в селските райони, което е в унисон със заложените основни приоритети както на коалиционното правителство, така и на подготвяния стратегически документ за следващия програмен период", е казал той. По думите му целта на срещата е да бъдат разгледани и търсени възможности за увеличаване на достъпа на традиционни български храни до потребителите, включително и чрез увеличаване на предлагането им в търговските вериги.
Важна тема на дискусията е била дигитализацията и прилагането на високите технологии в хранителната индустрия и търговската мрежа. Акцент в разговорите, по който отношение е взел заместник-министър Иван Христанов, е било развитието на биологичното земеделие и перспективите му както в национален план, така и като експортно ориентиран продукт.
Заместник-министър Неков е посочил, че политиките по агрохранителната верига ще продължат да бъдат важен приоритет на министерство на земеделието и на неговия експертен екип, както и политиката за създаване на национални стандарти за производство на храни, с цел подобряване и повишаване на качеството на храните.
Преработвателите са подкрепили включването на мярка в стратегическия план и за подпомагане на схемите за качество. По време на дебата са били поставени още въпроси за недостига на работна ръка в сектора и студентските програми, с които да се привличат млади специалисти, както и за приобщаване на децата към вкуса на добрата българска храна чрез програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Заместник-министър Неков е информирал, че се удължава с 2 седмици срокът, до 28 януари 2022 г., за обществено обсъждане на изготвения проект на Програма за местни традиционни и регионални традиционни храни за периода 2021-2031 г. Той е поканил Националния съвет по храните да излъчи свои представители за участие в работната група, която работи по проекта. Представителите на хранително-вкусовия бранш активно участват и в дейностите при изпълнение на мерките по Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 - 2026 г.).
/ЛМ/