Кабинетът одобри позицията на България в заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

Кабинетът одобри позицията на България в заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

IF 17:14:31 08-12-2021
IS1712IF.052
МС - позиция - транспорт - телекомуникации

Кабинетът одобри позицията на България в заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика


София, 8 декември /Иван Лазаров, БТА/
Кабинетът одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика /формат "Транспорт"/. Това съобщиха от пресцентъра на служебния кабинет. Заседанието ще се проведе на 9 декември 2021 г. в Брюксел.
В рамките на предстоящото заседание министрите ще обсъдят теми от областта на въздушния и морския транспорт, както и интермодалните въпроси и мрежи. И трите законодателните предложения са част от "Пакета подготвени за цел 55".
В областта на въздушния транспорт ще бъде разгледан доклад за напредъка по предложението за регламент за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт. България ще подкрепи основните цели на предложението за регламент, като изрази опасения, свързани с реалните възможности за изпълнение на тези цели в предлаганите срокове. Българската страна ще предложи по-реалистичен график, както и отлагане до 2030 г. на крайния срок за въвеждане на устойчиви горива в авиацията.
При разглеждането на интермодалните въпроси и мрежи, българската страна ще вземе участие в ориентационен дебат по Регламента за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и ще подкрепи приемането на Доклад за напредъка, както и основните принципи, като критерий за пропорционалност спрямо регистрирания брой превозни средства с нулеви емисии или нуждата от осигуряване на минимална гъстота на зарядна инфраструктура в европейски план.
За транспортния сектор внедряването на превозни средства с нулеви емисии в тежкотоварния сектор би означавало сериозна финансова тежест и несигурност. Това положение се утежнява и от други разпоредби в действащото европейско транспортно законодателство, като напр. връщането на превозното средство съгласно Пакет Мобилност I. Последната разпоредба води до ненужни финансови разходи за превозвачите, компрометира климатичните амбиции на ЕС и натоварва веригите за доставки и граничен контрол в критичен период на пандемията от COVID-19.
В областта на морския транспорт, министрите ще подкрепят доклад за напредъка по предложението за Регламент относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива. България ще изрази подкрепа за предложената от Кипър декларация "Въздушна свързаност за хората, Съюза, околната среда и бъдещето".
Предстоящото Френско председателство ще представи своята работната програма в областта на транспорта.

/ИС/