Европейската комисия ще предостави своя софтуер като отворен код

Европейската комисия  ще предостави своя софтуер като отворен код

IF 16:37:31 08-12-2021
SS1634IF.010
ЕК - софтуер - отворен код

Европейската комисия ще предостави своя софтуер като отворен код


София, 8 декември /Христо Воденов, БТА/
Европейската комисия прие нови правила за софтуера с отворен код, които ще позволят нейните софтуерни решения да бъдат публично достъпни, когато се очакват потенциални ползи за гражданите, дружествата или обществените услуги, съобщи ЕК.
Неотдавнашното проучване на Комисията относно въздействието на софтуера и хардуера с отворен код върху технологичната независимост, конкурентоспособността и иновациите в икономиката на ЕС показа, че инвестициите в отворен код водят до средно четири пъти по-висока възвръщаемост. Службите на Комисията ще могат да публикуват изходния код на софтуера, който притежават, в много по-кратък срок и с по-малко административни формалности.
Пример за ползите от софтуера с отворен код е електронният подпис - комплект от открити стандарти, инструменти и услуги, които помагат на публичните администрации и предприятията да ускорят създаването и проверката на електронни подписи, които са правно валидни във всички държави - членки на ЕС.
Комисията ще предостави своя софтуер като отворен код в едно-единствено хранилище, за да улесни достъпа до него и повторната му употреба. Преди предоставянето му всеки софтуер ще бъде проверяван, за да се избегнат рискове, свързани със сигурността или поверителността, проблеми във връзка със защитата на данните, или нарушения на правата върху интелектуална собственост на трети страни, пише в съобщението.

/СС/