Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

IF 16:31:31 08-12-2021
IS1628IF.042
МС - Съвет на ЕС - земеделие

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство


София, 8 декември /София Господинова, БТА/
Министерският съвет се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 15 ноември 2021 г. в Брюксел, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.
В областта на земеделието министрите обсъдиха ситуацията на пазара на селскостопански продукти. Страната ни и голяма част от делегациите отправиха призив към Комисията за предприемане на спешни извънредни мерки в подкрепа на сектора на свинското месо в ЕС. Беше дискутиран и ключовият проблем с покачващите се цени на енергията и фуражите и последствията за сектор земеделие.
Министрите одобриха Заключения относно новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г. Подчертана бе и необходимостта от намиране на баланс между екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивото управление на горите.
По време на заседанието бе представена информация относно втората Годишна конференция "От фермата до трапезата", проведена в средата на октомври в Брюксел. Редица страни членки препотвърдиха подкрепата си за целите на Стратегията "От фермата до трапезата". България и други делегации подчертаха и необходимостта да се гарантира, че търговската политика на ЕС е в съответствие с тях.
Председателството информира Съвета относно проведената в периода 27-30 септември 2021 г. Европейска седмица на опрашителите. България още веднъж подчерта значението на темата за опазване на пчеларството и медоносната пчела. Много участници изразиха подкрепата си за основните послания на семинара и призоваха Комисията да предостави възможност за безопасни, нехимични алтернативи на пестицидите, които биха могли да защитят опрашителите, без да застрашават продоволствената сигурност в Съюза, се посочва в съобщението.

/ИС/