Определени са критериите и размера на средствата по схемата за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите

IF 16:24:01 08-12-2021
IS1621IF.039
МС - туроператори - безвъзмездни средства

Определени са критериите и размера на средствата по схемата за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите


София, 8 декември /Валерия Димитрова, БТА/
Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по cxема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19. Това съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.
Мярката се разработва като схема за държавна помощ по формата на безвъзмездни средства за туроператорите, които изпитват затруднения поради ковид пандемията и имат задължения да върнат дължимите суми по неосъществени пътувания на техни клиенти в периода 01.03.2020 до 31.12.2020 г. поради пандемията от COVID-19.
Помощта се предоставя единствено с цел да бъдат възстановени средствата на клиентите и не могат да се изразходват за други нужди. Администратор на помощта е Министерството на туризма.
Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107. параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.

/ИС/