Вносът на зелени енергийни продукти в ЕС надхвърля износа

IF 20:06:01 03-12-2021
ZM2002IF.028
ЕС - енергетика - екология - търговия

Вносът на зелени енергийни продукти в ЕС надхвърля износа


Брюксел, 3 декември /БТА/
През 2020 година Европейският съюз е похарчил 11,2 милиарда евро за внос на зелени енергийни продукти (в това число вятърни турбини, слънчеви панели и биодизел) от страни извън ЕС. Междувременно ЕС е изнесъл зелени енергийни продукти за около половината от тази сума (5,8 милиарда евро) за държави, които не са членки, сочат данни на Евростат.
По-конкретно, ЕС е внесъл слънчеви панели на стойност 8 милиарда евро, биодизел за 2,9 милиарда евро и вятърни турбини за 300 000 милиона евро от страни извън ЕС. Вносът на слънчеви панели и биодизел е много по-голям по стойност от износа на тези стоки от ЕС за страни извън блока (износът възлиза съответно на 1,8 милиарда евро и 1,6 милиарда евро). В същото време експортът на вятърни турбини за държави, които не са членки, е с много по-висока стойност от вноса (2,3 милиарда евро).
В сравнение с 2015 година стойността на вноса на слънчеви панели, биодизел и вятърни турбини в ЕС е нараснала значително през 2020 година - съответно с 250 процента, 60 процента и 330 процента.
Миналата година износът от ЕС на вятърни турбини и слънчеви панели е намалял съответно с 1 процент и 40 процента в стойностно изражение спрямо 2015 година. Експортът на биодизел обаче се е увеличил с цели 150 процента спрямо 2015 година.
/ЦМ/