Югозападният район на България с най-евтина обработваема земя в ЕС

Югозападният район на България с най-евтина обработваема земя в ЕС

IF 22:19:01 01-12-2021
ZM2215IF.029
ЕС - земя - цени - България

Югозападният район на България с най-евтина обработваема земя в ЕС


Брюксел, 1 декември /БТА/
Сред държавите членки Нидерландия регистрира най-високата изкупна цена за един хектар обработваема земя в ЕС (средно 69 632 евро през 2019 г.). Цената на обработваемата земя във всеки нидерландски регион е над всички други налични национални средни стойности в ЕС. Сред регионите на ЕС, за които има данни, най-високи са цените на земеделската земя на испанските Канарски острови (средно 120 477 евро на хектар през 2020 г.), отчита Евростат.
Обработваемата земя е най-евтина в Хърватия, където хектар струва средно 3440 евро през 2020 г. На регионално ниво хектар обработваема земя струва най-малко в Югозападния район на България (средно 2051 евро).
Един хектар е равен на 10 декара.
Равнището на цените на земята зависи от редица фактори, независимо дали национални (закони), регионални (климат, близост до мрежи) и локализирани фактори на производителност (качество на почвата, наклон, дренаж и т.н.), както и от пазарните сили на търсене и предлагане (включително влиянието на правилата за чуждестранна собственост), отбелязва статистическата служба.
Във всички региони на ЕС, за които са налични данни, изкупуването на обработваема земя е по-скъпо от изкупуването на постоянни пасища (до 20 пъти по-скъпо на гръцките острови в северно Егейско море и в испанската област Мурсия). Поливната обработваема земя е по-скъпа от неполивната в почти всички региони (близо шест пъти по-скъпа в испанската област Мурсия).
/ЦМ/