Малко над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани по новата програма за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Малко над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани по новата програма за трансгранично сътрудничество със Сърбия

IF 13:50:01 25-11-2021
ES1346IF.029
България - Сърбия - трансгранично сътрудничество

Малко над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани
по новата програма за трансгранично сътрудничество
със Сърбия


София, 25 ноември /Екатерина Тотева, БТА/
Инвестиции от 38,1 млн. евро ще бъдат направени в съвместни проекти между България и Сърбия по новата Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия 2021-2027.
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програмата Нина Стоименова, която председателства деветото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020, съобщиха от ведомството.
В периода 2021-2027 г. по новата програма се предвижда финансов ресурс в подкрепа на малкия и среден бизнес за модернизация на технологичния процес, оптимизация на производството, дигитализация, обучения на служителите и намирането на нови пазари, е обяснила заместник-министърът. По думите й значителни средства ще бъдат осигурени и за изпълнението на мерки за справяне с природни бедствия в трансграничния регион, включващи както изработването на план за действие в случаите на трансгранично бедствие, така и обучения и тренировки на отговорните служби, доброволци и населението в България и Сърбия.
"Подходът "отдолу-нагоре" е доказал своята ефективност, но също предполага и значително повече отговорности при изпълнението на проектите", е подчертала Стоименова. Тя е допълнила, че това няма да представлява трудност за местните общности предвид опита от предходните периоди, а също и от използването на други подобни финансови източници.
В тази връзка до края на месец декември тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира кампания за популяризиране на интегрираната териториална стратегия по Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия и за набиране на проектни идеи за формиране на списъците с операции към стратегията.
На днешното заседание на Комитета за наблюдение на програмата за периода 2014-2020 г. е бил представен напредъкът в изпълнението й, както и процесът на разработване на бъдещата програма за 2021-2027 г.
Заместник-министър Стоименова е изразила своето задоволство от постигнатите изключително високи резултати по текущата програма - финансирани са 105 проекта на стойност повече от 37,4 млн. евро, от които успешно приключилите са 79. Към момента разплатените средства към бенефициенти възлизат на над 23,7 млн. евро или 70 на сто.

/ЕС/