През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс е минус 0,60 процента, като спрямо септември 2021 г. се увеличава с 0,01 процентни пункта, съобщава БНБ

IF 12:59:01 25-11-2021
ES1256IF.023
БНБ - октомври - лихви

През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс
е минус 0,60 процента, като спрямо септември 2021 г.
се увеличава с 0,01 процентни пункта, съобщава БНБ


София, 25 ноември /Христо Воденов, БТА/
През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс е минус 0,60 процента, като спрямо септември 2021 г. се увеличава с 0,01 процентни пункта (пр. п.), съобщава Българската народна банка.
ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.
Лихвеният процент по свръхрезервите на банките остава непроменен на ниво от минус 0,70 на сто.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през октомври 2021 г. е 0,25 процента, като в сравнение със септември 2021 г. се повишава с 0.10 пр. п.
През октомври средният лихвен процент по кредитите на нефинансовите предприятия, в размер до един милион евро и договорени в левове, намалява с 0,25 пр. п. до 2,86 на сто, а по тези над един милион евро нараства с 0,29 пр. п. до 2,56 на сто.
Средният лихвен процент по кредитите до един милион евро, договорени в евро, се увеличава с 0,05 пр. п. до 2,42 на сто, а по кредитите над един милион евро се понижава с 0,87 пр. п. до 1,67 на сто.
През октомври 2021 г. средните лихвени процент по овърдрафта в левове и в евро спадат с 0,04 пр. п. съответно до 2,50 на сто и 1,90 на сто.
През октомври средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, вземани за потребление в левове, се понижава с 0,21 пр. п. до 8,19 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,22 пр. п. до 8,72 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,01 пр. п. до 2,67 на сто, а ГПР по тези кредити намалява незначително до 2,94 на сто.
През миналия месец средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.01 пр. п. до 14,81 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0,05 пр. п. до 20,34 на сто. /Христо Воденов/
/ЕС/