Започва набирането на проектни идеи по новата програмата за трансгранично сътрудничество с Турция

IF 12:07:01 25-11-2021
ES1204IF.018
МРРБ - проекти - Турция

Започва набирането на проектни идеи
по новата програмата за трансгранично сътрудничество
с Турция


София, 25 ноември /Екатерина Тотева, БТА/
Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва кампания за набиране на проектни идеи, които да се осъществява в рамките на Интегрираната териториална стратегия /ИТС/ по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, която ще се изпълнява в периода 2021-2027 г. В кампанията могат да участват местни заинтересовани организации от трансграничния регион. Това са областите Бургас, Ямбол и Хасково на територията на България, а на територията на южната ни съседка - Одрин и Къркларели, съобщиха от Министерството.
На база представените проектни идеи ще бъде създаден списък с тематично групирани проектни идеи, които ще са в основата на прилагането на Интегрираната териториална стратегия. Получените предложения ще бъдат тематично анализирани и групирани по критериите: трансграничен ефект на проектната идея, постигнат в резултат на широко и многосекторно партньорство, връзки на идеята за проекта с целите и мерките, заложени в Стратегията, съответствие между необходимите ресурси и времевата и бюджетна рамка на Стратегията.
Срокът за подаване на проектните идеи е 19 декември 2021 г.
От Министерството припомнят, че Европейският съюз ще разшири финансирането на проекти, идващи от местните общности, през следващите седем години. Половината от бюджета на съвместната ни програмата с Турция е предвиден за проекти на местни заинтересовани страни, тъй като териториалният подход "отдолу нагоре" е силно застъпен.
Интегрираната териториална стратегия на програмата, която е основа за изпълнение на проектите, цели да подкрепи идеите на местни предприемачи, институции и организации за интегрирано развитие на територията, като се вземат предвид предизвикателства пред България и Турция.
/ЕС/