МРРБ предлага инженерингът да отпадне за всички строежи в България, в които има и един лев публични средства, заяви министър Комитова

IF 14:06:31 28-10-2021
ZM1404IF.013
МРРБ - нормативни промени - обобщение

МРРБ предлага инженерингът да отпадне за всички строежи в България,
в които има и един лев публични средства, заяви министър Комитова


София, 28 октомври /Екатерина Тотева, БТА/
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага с промени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/ инженерингът да отпадне за всички строежи в България, в които има и един лев публични средства. По този начин ще се намали цената на строежите, които се извършват с публични средства, ще се повиши качеството им и ще се създадат условия за по-малко корупция. Това съобщи на пресконференция служебният министър Виолета Комитова.
Тя напомни, че инженерингът е вид обществена поръчка за строителство, при която по думите на министър Виолета Комитова има възможности за: оскъпяване на строителството от четири до пет пъти, за ниското му качество и за тежки корупционни практики.
Комитова изтъкна, че промените в ЗОП са по инициатива на министъра на финансите и Агенцията за обществени поръчки и са свързани с промени, свързани с поръчките инхаус.
Сред другите, подготвяни от ведомството, нормативни промени са тези в Наредбата за техническите паспорти на строежите, като се предвижда да отпадне задължението за гражданите до 2024 г. да извадят по 1000 лева и да имат технически паспорт, каза министърът. Тя определи предишната наредба като безсмислена, защото технически паспорт на сграда се изисква, ако имаме намерение за преустройство в сградата. Освен това, според министъра, тези паспорти не са нужни, защото те са документ за сградата, който отразява моментното й състояние и ако решим след десет години да правим ремонти, тогава паспортът ще изглежда по друг начин и тогава ще ни трябва.
По Наредбата за достъпна среда, заварена от предишния министър, се е предвиждало в многофамилни жилищни сгради всички апартаменти да са предвидени за хора с увреждания. В момента министерството работи по промени, които са съотносими към предишна наредба, базирана на германския опит, която е изисквала при сграда с повече от 30 жилища едно от тях, ако може да е на партера, да бъде пригодено за хора с увреждания. Докато текстовете се преработват, старата наредба е отменена със срок до една година, допълни министърът.
Ведомството предлага промени и в Закона за устройството на територията в чл. 148, който беше въведен през февруари тази година и регламентира така наречената приложна регулация, с което практически се въведе забрана за строителство в София. Комитова напомни, че този член от ЗУТ беше обжалван от омбудсмана и по него има становища на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, като там се посочва, че е въведена недопустима безсрочна строителна забрана и промените са противоконституционни. Министерството работи по промените на този текст, като целта е да бъдат удовлетворени както тези, които искат да сторят, така и тези, които искат да отчуждават, и тези, които прилагат регулацията. В отговор на въпрос от МРРБ обясниха, че се предлага да има механизъм, с който общината да придобие частите от имотите в основната си част, които са в улицата - 6 метра пред лицето на имота. Във връзка с тези законови промени ДНСК прави планова проверка в Столичната община в направление "Архитектура и градоустройство", като резултатите сега се обобщават.
Други промени в ЗУТ са свързани с изискванията към преместваемите обекти по отношение на техните външни захранвания - ток, вода и канализация. Промените са свързани със случая, при който на столичен булевард загина дете, защото кабел с високо напрежение беше оставен оголен. По действащото законодателство, когато се поставя преместваемо съоръжение, захранването му и всички външни връзки са ставали по предписание от експлоатационното дружество, без да има разрешение за строеж и без да има отговорен за това, обясниха от МРРБ в отговор на въпрос. Сега от Министерството искат всички външни връзки да се случват с разрешение за строеж, за да е ясно кой го е извършил и да има отговорен за това. Изключение се предвижда само за временни събития - например панаири, но при спазване на всички останали изисквания, включително и за достъпна среда.
Друга нормативна промяна в ЗУТ е свързана със случая с така наречените преместваеми обекти на къмпинг "Смокиня", за които незаконни обекти се оказва, че ДНСК няма права да се намеси. В отговор на въпрос от МРРБ уточниха, че се предлага възможност ДНСК да проверява всички проекти и разрешения за поставяне на подобни преместваеми обекти и да има права за отмяната им, когато са незакосъобразни, още преди да се реализират.
Промяна в ЗУТ е инспирирана и заради случая "Артекс" и споровете за това докога е валидно разрешението за строеж, каза министърът. По тази причина се предлага разрешението за строеж да важи само от датата на разрешението, а не от някакви други дати. Досега валидността на разрешението за строеж стартираше от момента на откриването на строителната площадка, а това става само веднъж. Този текст на закона според МРРБ игнорира останалите презаверки на това разрешение, което според ведомството е парадоксално. От МРРБ уточниха, че идеята е с промените да се регламентират сроковете на разрешенията за строеж от момента на влизането в сила на изменението на ЗУТ, а не се цели да се върне нещо със задна дата.
В Комисията за контрол на строителството на магистралите и пътищата са поканени всички участници в процеса, в това число и фирмите изпълнители и няма конфликт на интереси, каза в отговор на въпрос министърът. От ДНСК съобщиха, че в приемателните комисии ще бъдат канени вече и специализирани неправителствени организации, за да могат да изразят становището си преди обектът да бъде въведен в експлоатация.
/ЦМ/