Заетостта в ЕС се е повишила с 0,7 процентни пункта през второто тримесечие, в България растежът е 0,3 процентни пункта

IF 14:06:01 14-10-2021
ZM1403IF.025
ЕС - заетост - България

Заетостта в ЕС се е повишила с 0,7 процентни пункта през второто тримесечие, в България растежът е 0,3 процентни пункта


Брюксел, 14 октомври /БТА/
Между първото и второто тримесечие на 2021 година 3,9 милиона безработни хора в ЕС (24,2 процента от всички безработни през първото тримесечие на на 2021-а) са си намерили работа. През този период 8,8 милиона европейци (54,6 процента) са останали без работа, а 3,4 милиона души (21,2 процента) са станали икономически неактивни, отчита Евростат.
От всички заети през първото тримесечие, 2,4 милиона души (1,2 процента) са станали без работа през второто тримесечие, а 5,5 милиона (2,8 процента) са преминал към икономическа неактивност.
От считаните за икономически неактивни през първото тримесечие на 2021 година, 6 милиона души (4,9 процента) са започнали работа през второто тримесечие на годината, а 4,6 милиона души (3,8 процента) са станали безработни.
Равнището на заетост в ЕС във възрастовата група от 20 до 64 години е било 72,8 процента през второто тримесечие на 2021 година, което е увеличение с 0,7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2021 година.
Измененията в равнищата на заетост между първото и второто тримесечие на 2021 година варират в страните членки на ЕС. Най-голямо увеличение е било отчетено в Словения (+2,8 процентни пункта), Гърция (+2,1 процентни пункта), Белгия и Люксембург (+1,5 процентни пункта и в двете страни)
В България заетостта се е повишила с 0,3 процентни пункта.
Заетостта е нараснала в 25 страни членки на ЕС и е намаляла в две от тях: Естония (-14 процентни пункта) и Румъния (-0,3 процентни пункта). /Галя Горнишка/
/ЦМ/