Софтуер за проверка на фалшиви новини с българско участие бе отличен в състезание на Държавния департамент на САЩ

IF 11:17:01 14-10-2021
ZM1114IF.014
български софтуер - фалшиви новини - откриване

Софтуер за проверка на фалшиви новини
с българско участие бе отличен в състезание
на Държавния департамент на САЩ


София, 14 октомври /Христо Воденов, БТА/
Софтуер за проверка на фалшиви новини с българско участие беше отличен в състезание на Държавния департамент на САЩ, съобщава българската софтуерна фирма "Сирма".
Плъгинът за верифициране на информация и откриване на фалшиви новини WeVerify е сред победителите в международното състезание U.S.-Paris Tech Challenge, посветено на решения за борба с дезинформацията и пропагандата в интернет. WeVerify е безплатен плъгин за браузъри, разработен с участието на българската софтуерна компания Sirma AI, която осъществява дейност като Онтотекст. Той е базиран на инструмента Database of Known Fakes, създаден от българското дружество.
Състезанието U.S.-Paris Tech Challenge завърши преди броени дни. То се организира от Global Engagement Center към Държавния департамент на САЩ. Целта на инициативата е да подкрепи развитието на обещаващи технологии и иновативни решения срещу пропагандата и дезинформацията в Европа. Всички участници в конкурса е трябвало да покажат, че могат ефективно да идентифицират и да противодействат на заплахите, които дезинформацията и пропагандата създават за общественото доверие и сигурност. Технологични организации от цяла Европа са били поканени да представят решения срещу тези заплахи. От тях са избрани осем, които са получили възможност да представят своите решения пред ограничена аудитория и да отговарят на въпросите на съдиите. Плъгинът за верификация inVID/WeVerify е посочен като един от трите победители в състезанието.
Плъгинът предоставя инструменти с отворен код за потвърждаване истинността на съдържанието. Той може да подпомогне работата на журналисти, неправителствени организации, защитници на човешките права и други заинтересовани групи да удостоверяват факти в социалните мрежи. Софтуерът е особено ефективен при верифициране на видео съдържание и изображения. Функционалностите на inVID/WeVerify са доразвити като част от проекта WeVerify (Wider and Enhanced Verification for You), съфинансиран по европейската програма Хоризонт 2020.
/ЦМ/