Средната месечна цена за базов товар ел. енергия на пазар "Ден напред" на БНЕБ е била 218,17 лева през август

Средната месечна цена за базов товар ел. енергия на пазар "Ден напред" на БНЕБ е била 218,17 лева през август

IF 11:26:31 15-09-2021
ES1124IF.011
БНЕБ - месечен бюлетин - август 2021

Средната месечна цена
за базов товар ел. енергия на пазар "Ден напред" на БНЕБ
е била 218,17 лева през август


София, 15 септември /БТА/
Общото количество изтъргувана ел. енергия на пазар "Ден напред" за август e 2 153 961,5 MWh, което е с 5,4 процента по-малко спрямо юли и с 52 процента повече спрямо същия месец на миналата година, съобщиха от БНЕБ.
Средната месечна цена за базов товар е 218,17 лв. и е с 17,6 процента повече спрямо юли и с 198,1 процента повече спрямо август миналата година.
Средната месечна цена за базов товар ел. енергия на БНЕБ се движеше около 95 евро, което е съпоставимо с цените на регионалните борси - OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция), HUPX (Унгария) и почти двойно по-висока от тази на EPIAS (Турция).
Топ 3 най-активни участници на пазар "Ден напред" през месеца по нетни търгувани количества са АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД.
На пазар "В рамките на деня" общото количество изтъргувана ел. енергия за отчетния месец e 108 594,7 MWh, което с 8,6 процента повече спрямо предишния и с 66,1 процента повече спрямо август 2020 година.
Месечната среднопретеглена цена е 260,14 лв. и е с 27,3 процента повече спрямо предишния месец и с 173,3 повече спрямо същия месец на миналата година.
Топ 3 най-активни участници на пазар "В рамките на деня" през месеца по нетни търгувани количества: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД, Interenergo Energy Engineering Ltd./ЕС/