Глад за стругари в промишлеността, бизнесът разчита на стари кадри

Глад за стругари в промишлеността, бизнесът разчита на стари кадри

IF 08:01:01 22-07-2021
ZM1618IF.002 08:01
Варна - промишленост - заетост

Глад за стругари в промишлеността,
бизнесът разчита на стари кадри


Варна, 22 юли /БТА/
Най-големият проблем в промишлеността и в производството е липсата на кадри. В бранша работят предимно възрастни, а младите се задържат за кратко и нямат мотивация да се развиват професионално в тази посока. Мнението е на Пламен Гунев, съсобственик на девненската фирма НОРД АД. Вече половин век тя се занимава с проектиране, изработка и ремонт на метални изделия, съобщи за БТА Областният информационен център-Варна.
Във фирмата работят около 60 души, повечето от които са стари кадри. Ръководството е готово да инвестира в нови, но след като прекарат в производството месец-два, те се отказват и търсят друга работа. Компанията не може да разчита и на професионалните гимназии, тъй като те не подготвят достатъчно добре учениците, твърди Пламен Гунев.
"Аз лично съм плащал курсовете на хора, за да бъдат обучени за стругари. Идват при нас, работят известно време и напускат, за да станат сервитьори или да отидат в чужбина, макар че се стараем да поддържаме добро заплащане", коментира той.
НОРД се занимава с ремонт, поддръжка и изработка на нестандартни резервни части за заводи в химическата промишленост в района на Девня. Силата на предприятието е в средното машиностроене. За да повиши производствения капацитет и да подобри ресурсната си ефективност, компанията е закупила по проект модерен струг за детайли и компютърна система за проследяване на процесите във фирмата. Чрез местната инициативна група "Девня-Аксаково" предприятието е спечелило финансиране по ОП "Иновации и конкурентоспособност" в размер на 273 400 лв. Техниката, в която са инвестирани средствата, подобрява качеството на продукцията, позволява производството на нови изделия, дава възможност за ръст в продажбите и износа. Капацитетът на закупената по проекта машина е много голям, но тя не се използва за струговане на дълги серии, затова няма как той да бъде достигнат. По-скоро нейната функция е да прави по-фини и прецизни детайли. Новият струг е отлична добавка към цифровата техника, с която фирмата вече разполага, и я допълва в работния процес.
За да затвори целия цикъл за механична обработка в предприятието, неговият мениджър планира да се снабди с още една машина, отново с помощта на европейско финансиране.
/ЦМ/