Над 100 процента се е увеличило през март общото количество изтъргувана електроенергия на пазар "ден напред" на БНЕБ

IF 18:16:01 07-04-2021
ES1815IF.001
БНЕБ - месечен бюлетин - март 2021

Над 100 процента се е увеличило през март
общото количество изтъргувана
електроенергия на пазар "ден напред" на БНЕБ


София, 7 април /БТА/
Общото количество изтъргувана ел. енергия на пазар "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец март e 2 303 821,0 MWh, което e с 29,4 процента повече спрямо февруари и с 100,8 повече повече спрямо същия месец на миналата година, съобщи БНЕБ.
Средната месечна цена за базов товар е 101,81 лв. и е с 11,2 процента повече спрямо предходния месец и с 84,1 процента повече спрямо същия месец на миналата година.
Средната месечна цена за базов товар ел. енергия на БНЕБ се движеше около 52,06 евро - по-ниска от тази на регионалните борси - OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция) и HUPX (Унгария) и по-висока от EPIAS (Турция).
Топ 3 най-активни участници на пазар "ден напред" през месеца по нетни търгувани количества са АЕЦ Козлодуй ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД.
На пазар "в рамките на деня" общото количество изтъргувана ел. енергия за месеца e 100 781,6 MWh, което с 3 процента повече спрямо предишния и с 135,9 процента повече спрямо същия месец на миналата година.
Месечната среднопретеглена цена през март е 110,18 лв. и е с 13,8 процента повече спрямо февруари и с 1,5 процента повече спрямо същия месец на миналата година.
Топ 3 най-активни участници на пазар "в рамките на деня" през месеца по нетни търгувани количества са Мини Марица - Изток ЕАД, Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД и Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД.

Акцент на месеца

България влиза в единния европейски пазар на електроенергия "ден напред" на 11 май 2021 г. (с първи ден на доставка 12 май). Това ще стане през Гърция.
За БНЕБ, ЕСО, местните производители, потребители и търговци, този проект е първата възможност за присъединяване към единния пазар на ЕС в рамките на "ден напред" и начин да се възползват от предимствата, които интеграцията на пазарите на електроенергия в ЕС цели и предлага като модел.
Пазарното обединение предоставя автоматичен достъп на българските участници до офертите на останалите пазарни участници в цяла Европа. Kонкретната възможност за този достъп се определя от нивата на капацитетите, т.е. колко енергия може да премине физически от една национална система в друга.
Предстои още един голям етап за пълното свързване на страната ни с единния пазар "ден напред" чрез границата с Румъния до края на годината. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/ ПЦ-БНЕБ
/ЕС/