Българска фондова борса с над 14 на сто ръст на оборота през март

IF 17:59:31 07-04-2021
ZM1759IF.001
БФБ - месечен бюлетин - март 2021

Българска фондова борса с над 14 на сто ръст на оборота
през март
София, 7 април /БТА/
Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за март възлиза на 31 млн. лв. и бележи ръст от 14,55% спрямо предходния месец, когато достигна 27 млн. лв. През първото тримесечие на 2021 г. оборотът се увеличава с 9,43% спрямо същия период на 2020 г.
Броят сделки на БФБ през март е 5770, което спрямо реализираните през февруари 5055 сделки представлява увеличение от 14,14%. За първото тримесечие на 2021 г. броят на сделките е намалял с 13,31% процента спрямо същия период на миналата година.
В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 60,95% (18,9 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Standard, следван от алтернативния пазар BaSЕ с 12,77% (3,96 млн. лв.) и сегмента за дружества със специална инвестиционна цел - с 11,53% (3,6 млн. лв.).
Пазарната капитализация в края на месеца е 28,67 млрд. лв. или 24,18% от БВП на страната.
Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за март са технологичната компания Алтерко АД-София (528 сделки), Биодит АД-София (486 сделки) и Софарма трейдинг АД-София (465 сделки).
Всички борсови индекси на БФБ бележат ръстове през март. Индексът на сините чипове SOFIX регистрира увеличение от 1,35% на месечна база, а от началото на годината увеличението е 12,23%. Нарастването през март при широките измерители BGBX40 и BGTR30 е съответно 1,85% и 0,67%. Секторният BGREIT отчита най-голям ръст (+2,99%).
В топ 3 на печелившите компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са технологичната компания Алтерко АД-София, Градус АД-Стара Загора и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, съответно с увеличения от 18,48%, 9,72% и 7,87%. В топ 3 на губещите от SOFIX са Сирма Груп Холдинг АД-София, ТБ Централна кооперативна банка АД и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, като спадовете при тях са съответно 8,11%, 6,31% и 6,25%. Сред 15-те емисии от SOFIX при 8 емисии има повишение през отчетния период, а 7 отбелязват спад.
На 4 март 2021 г. на пазара за растеж BEAM на БФБ дебютира първата компания - Биодит АД. Технологичното дружество осъществи успешно първично публично предлагане (IPO) през януари 2021 г., по време на което набра 1 милион лева свеж капитал чрез БФБ. През март акциите на Биодит АД регистрираха ръст от 48% спрямо цената по време на IPO-то.

Други акценти от българския капиталов пазар за месеца:

- На 8 март 2021 г. БФБ се включи в световна инициатива за подкрепа на женското лидерство. Инициативата се провежда в партньорство с Международната финансова корпорация (IFC), Световната федерация на борсите (WFE), Инициативата за устойчиви борси (SSE Initiative), на която е член БФБ, Глобалния договор на ООН, UN Women и Women in ETFs (WE), и има за цел насърчаване равнопоставеността на половете в сферата на капиталовите пазари.

- На 24 март 2021 г. Българска фондова борса и дъщерната й компания Българска независима енергийна борса (БНЕБ) подписаха договор с Българска телеграфна агенция за по-голяма икономическа информираност на младите хора в страната ни. Това е част от световната инициатива за повишаване финансовата и инвестиционна грамотност на младите хора Global Money Week (Глобална седмица на парите).

- На 31 март 2021 г. беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк (мозъчен тръст) за устойчиви финанси и енергетика - Green Finance & Energy Centre. Зеленият център се създава по инициатива на БФБ и БНЕБ и се реализира в партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. Сред основните цели на Зеления център са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс и др. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/ ПЦ-БФБ/ЦМ/