Промяната

За 4 години Община Казанлък придоби изцяло нов облик


 

 

Най-добрата градска пречиствателна станция в България, изградена по ОПОС, се намира в Казанлък. През 2014 г. бе направена първата копка по изпълнението на този най-мащабен проект на Община Казанлък. Инвестицията e на стойност близо 23 млн. лева. Градската пречиствателна станция има изключителен екологичен и социален ефект. Тя пречиства битовите отпадни води на Казанлък /град с 50 хил. жители/, поема пречистените от локалните станции промишлени води на големите казанлъшки предприятия, както и водите от град Шипка, село Шейново, град Крън, село Енина, село Копринка, село Овощник.

 

 

 

 

Новият път Казанлък - Енина

През лятото на 2015 година бе открита ремонтираната пътна отсечка Казанлък - Енина. За извършването на ремонтните дейности на четвъртокласния път Общината отпусна от бюджета си средства в размер на близо 1 млн. лева. Заедно с рехабилитацията на пътя е изградена нова велоалея от източната страна на пътното платно.

 

 

МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"

Със супермодерна медицинска апаратура се сдоби МБАЛ "Д-р Христо Стамболски". Община Казанлък реализира и редица мерки за енергийна ефективност в лечебното заведение. Два проекта за над 7 млн. лева бяха завършени в периода 2013-2014 г. в общинската болница. Във време, когато в други градове се закриват общински болници, Казанлък има най-модерната и с най-добри условия за пациентите и за персонала общинска болница в България.

 

 

Пожарната

Районната Пожарна служба в Казанлък няма аналог в цялата страна по функционалност на сградата, по клас и възможности на противопожарните автомобили и по ниво на оборудването. Тя обслужва близо 90 хил. души население от 34 населени места в двете общини Казанлък и Мъглиж.

 

 

Учебните заведения

По проекта "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от Казанлък" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" са изпълнени мерки за енергийна ефективност в сградите на седем учебни заведения в града, на обща стойност е 3 566 992 лева, от които 85 % са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., и 15 % - собствен принос от бюджета на Община Казанлък.

По проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от Казанлък" са извършени топлоизолация на стени, реконструкция и топло изолиране на покрив, подмяна на старата дограма с нова PVC, подмяна на горивната база и отоплителните тела, въвеждане на енергоспестяващо осветление. С изпълнението на този проект, значително е подобрена и образователната инфраструктура в общинските училища.

 

 

 

 

Центрове за настаняване от семеен тип

Три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище приемат нуждаещи се в Града на розите. Тяхната цел е чрез прилагане на интегриран подход да се създадат условия грижата на институциите за децата и младежите без родители и в неравностойно положение да бъде заменена с нов вид грижа от резидентен тип, близък до семейната среда.

 

 

Парковете "Розариум" и "Тюлбето"

Ремонтът и обновяването на двата емблематични казанлъшки парка "Розариум" и "Тюлбето" и свързващата ги велоалея, се извършиха по проект на Община Казанлък, на обща стойност 4 707 486 лева. Ефектно осветление, видеонаблюдение, автоматизирани поливни системи - са част от новите елементи в парковото пространство. Ремонтиран бе Паметникът на загиналите във войните. Засадени са 240 широколистни дървета, 83 иглолистни дървета и 11 700 храста. Оформени са нови цветни площи от 4800 рози и божури, монтирани са арки за катерливи рози.

В парк "Тюлбето" е извършена рехабилитация на алейната мрежа. Обновени са парково-архитектурните обекти като паметника на композитора Емануил Манолов, сцена с амфитеатър, чешми, площадки. Лесопаркът е обогатен с 450 средно размерни дървесни видове, 2300 рози и божури и 100 иглолистни храста.

 

 

 

 

Музеят на розата

Обособено е място за нова модерна сграда на "Музей на розата", чието строителство вече стартира в обновения парк "Розариум". Сградата е съвременна, мултифункционална и ще се изгражда на застроената площ от 1200 кв.м. Ще бъде изграден партерен кръг с 24 вида рози, ще има специално помещение за демонстрация на розоварене, конферентна зала, мултимедийна зала, фондохранилища, експозиционна част, детски кът. В бъдещия "Музей на розата" ще се помещават над 15 000 експоната, свързани с розобера и розопроизводството.

 

 

 

 

 

Младежкият дом

Емблематичният за Казанлък Младежки дом вече посреща посетителите си с нова и модерна визия, след като години наред не можеше да се използва по предназначение. Обособени са зали за спортни дейности: фитнес, йога, танци. Новата многофункционална зала с капацитет 70 души може да се използва за ритуали, концерти, събрания, заседания, изложби, семинари, курсове и др.

 

 

 

 

 

         www.kazanlak.bg/

 


Рубриката се осъществява с подкрепата на общините. Тя съдържа и платени публикации.