Интервю с кмета Станислав Благов:

Свищов е привлекателно и удобно място за живеене


 

 

Станислав Благов е роден през 1963 година в Свищов. Завършил е Стопанска Академия "Димитър А. Ценов" , специалност „Счетоводство и контрол“ и специализация „Организация и управление на бизнеса“. От 1989 до 1999 година е заемал различни ръководни позиции в Химическия комбинат „Свилоза“ в Свищов. От 1999 година до сега е кмет на Община Свищов.

 

 

Г-н Благов, как град като Свищов привлича и реализира инвестиции?

 

Свищов е с ясно изразена периферност по отношение развитието на регионите у нас. Нито се намираме на главен път, нито сме разположени в близост до големи икономически субекти. Градът ни е ясно ориентиран към  развитие на образованието, от там на обслужващата сфера, винопроизводството и селскостопанското производство. Привличането на инвестиции обикновено се разбира като създаване на нови производства и разкриване на работни места. Инвестиции могат да се привлекат и под друга форма. В Свищов сме реализирали 52 млн. лева от различни проекти. Общинската администрация вече е натрупала достатъчен опит. Благодарение на това само през последния мандат тези средства са влезли в общината и са помогнали градът да се превърне в още по-привлекателно и удобно място за живот.

Ако искаме някой да дойде в Свищов, естествено е да се стремим да му предоставим нормална и добра жизнена среда - вода, канализация, инфраструктура, обслужване. Дали това ще е турист, студент или потенциален инвеститор, той трябва да се чувства добре, в една чиста и съвременна среда. Надяваме се, че след достигане на газопровода до Свищов, това ще допринесе още повече за атрактивността на региона.

 

Какви проекти е подготвила общината за участие в следващия програмен период?

Съсредоточавайки се върху реалностите, предвиждаме за следващия програмен период да продължим утвърждаването на Свищов като съвременен европейски град. Разработени са и е осигурено финансирането на мащабни проекти, свързани с подобряване на жизнената среда. С част от тях ще бъдат обновени кварталите по бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Черни връх". Предвижда се мащабен проект, който да реши над сто годишния проблем с така нареченият "Банар" в центъра на града. Ще подобрим комуникациите между ж.п. и авто-гарата с централната част. Предвиждаме цялостно преустройство на парк "Радост" и детска градина "Радост".

Свищов попада в района на така наречените "градски агломерации" и досега не можеше да се възползва от европейски средства за развитие на селските райони. В новия програмен период ще можем да заделим средства, които да се насочат извън общинския център.

 

Реална ли е възможността Свищов и съседната румънска община Зимнич да бъдат свързани с трети мост над Дунав?

 

Бихме искали да реализираме по-пълноценно възможностите, които дава река Дунав, като голям европейски коридор. Засега това са неща, които не зависят от нас. Да, идеята за мост при Свищов може да изглежда като прекалено смела мечта, но някога така изглеждаше и идеята за фериботна връзка с румънския бряг. Тя вече е факт - доказателство, че частната инициатива е далеч по-гъвкава и предприемчива в сравнение със стратегическото държавно планиране.

 

Свищов е богат с историята и личностите си. Какво предприемате, за да бъде съхранено и популяризирано богатото културно-историческо наследство?

 

Културно-историческото наследство на града е капитал, който се стараем да съхраним, но все още недостатъчно използваме като начин за привличане на туристи и развиване на този сектор в икономиката. Направеното не е малко. По много по-атрактивен начин се презентира античният град "Нове". Със своите възстановки Фестивалът на античното наследство "Орел на Дунав" привлича любители на историята от цял свят, но ние имаме доста по-големи амбиции. В тях се вписва изграждането на голям исторически музей, в който не само гостите на града, но и децата ни да се запознаят с хилядолетната история на този край. Все още не са разработени възможностите за туризъм край реката - еко-туризъм, вело-туризъм. Липсва създаването на маршрути за поклоннически туризъм, част от които може да бъде и нашият регион. Това са идеи, които ще заложим в реализацията на бъдещи проекти.

 

 

Как живеят младите хора в града?

 

Младите хора сами подсказват накъде биха искали да се развива градът, в който живеят. Те не само търсят повече възможности за пълноценно прекарване на свободното време, но и ясно заявяват амбициите си чрез различни училищни проекти и младежки сдружения. В резултат на наскоро приключилия проект за "Зелена и достъпна градска среда" се изградиха три модерни спортни площадки на различни места в града. Няма нужда да се интервюират хората, дали това е било разумно. Площадките непрекъснато са пълни, а наскоро тук се проведе и едно от големите национални състезания по стрийт фитнес.

 

 

От години насам населените места в общината се развиват чрез общинската програма "Местни инициативи". Какъв е резултатът днес и каква е вашата визия за бъдещето на селата от общината?

 

Общинската програма "Местни инициативи" датира от 12 години и е една от първите в страната. В периода 2011 - 2014 г. по програмата бяха реализирани 77 проекта на обща стойност 150 000 лева. От тях в селата - 42, а останалите 35 са осъществени в града. Тази практика ни бе подсказана от един харвардски преподавател - Джон Гриско, свързан със Швейцарската агенция за сътрудничество и Американската агенция за развитие. Това е една изключително добра политика, която ангажира общинската администрация, общинския съвет като местен законодателен орган и местните общности.

През тази година програмата беше насочена предимно към 15-те населени места от общината. Сумите за отделните проекти, свързани с рехабилитация на пътната инфраструктура, ремонти на читалища, църкви и училища, както и обновяване на детски площадки и паркове надхвърлиха 50 хиляди лева. Както казах, малките населени места нямат възможности за самостоятелно кандидатстване по европейски програми, за това насочваме колкото е възможно повече общински средства към тях.

 

 

 

         www.svishtov.bg/