Трябва финансова мотивация, за да се спре текучеството на кадри, смята директор на социален комплекс в Пазарджик

GE 17:05:31 14-01-2022
LM1702GE.023
Пазарджик- социални проблеми- конференция- НПО

Трябва финансова мотивация, за да се спре текучеството на кадри, смята директор на социален комплекс в Пазарджик


Пазарджик, 14 януари /Николета Манджукова,БТА/
Трябва да има финансова мотивация, за да се може да се спре текучеството на кадри в социалната сфера, каза Гергана Спасова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик, по време на конференцията "Български гласове за Европа: социални проблеми и възможности за решаването им", която се проведе в пресклуба на БТА.
Спасова посочи, че в ситуацията на пандемия, особено в първата година на мерките, специалистите от комплекса са отчели повишаване на проблемите в семействата, включително и на случаите на домашно насилие. Тя добави, че в комплекса е изградена първата в България "Синя стая" за деца - жертви или свидетели на домашно насилие, която гарантира щадяща процедура и защита на правата им при участие в правни процедури.
Според директора на Комплекса взаимодействието в мултидицплинарен екип между всички институции, работещи по социалните проблеми, ще осигури и по-високо качество на услугите за уязвимите групи.
Конференцията "Български гласове за Европа: социални проблеми и възможности за решаването им", организирана от БТА в Пазарджик, е в рамките на инициативата на БТА "Български гласове за Европа", в партньорство с Европейския парламент.

/ЛМ/