Не трябва да се финансират училища с постоянно високи резултати на НВО, а тези, които успяват да повишат резултатите на учениците, смятат експерти

Не трябва да се финансират училища с постоянно високи резултати на НВО, а тези, които успяват да повишат резултатите на учениците, смятат експерти

EZ 16:00:31 16-12-2021
PP1557EZ.022
неравенство - образование - предложения

Не трябва да се финансират училища с постоянно високи резултати на НВО, а тези, които успяват да повишат резултатите на учениците, смятат експерти


София, 16 декември /Валерия Димитрова, БТА/
Социалните и образователните политики трябва да бъдат такива, че да компенсират неравенствата, а не да ги засилват. Целта не трябва да бъде само училищата с постоянно високи резултати по математика и български на Националното външно оценяване /НВО/ след седми клас да получат по-голямо финансиране, а да се подпомогнат по-сериозно тези училища, които в годините успяват да повишат средните резултати не децата. Това посочиха Лъчезар Богданов, Петър Ганев и Адриан Николов от Института за пазарна икономика на публично обсъждане за преодоляване на неравенствата, организирано от института.
По думите на Богданов, в обществото отдавна върви дискусия доколко резултатите на децата отчитат постиженията на учителите, или са следствие от икономическите възможности на семействата - родителите са записали децата от ранна възраст на няколко школи три пъти в учебната седмица, плюс събота и неделя. Той припомни заявката на образователния министър, че ще се минава в модел, в който ще се отчита приносът на училището. Според него, този модел би бил добър, ако има индикатори, които измерват приноса на учителите в повишаването на резултатите.
Системата на училищното образование не се справя с влиянието на семейната среда върху постиженията на учениците, каза Адриан Николов, който представи доклад по темата. Интеграцията на ромите в учебна среда не е постигната, което създава устойчива бедност през поколенията.
Икономистите са категорични, че социалните помощи също не оказват съществено влияние върху материалния статус на семействата и образователните постижения на децата, а оттам - и за реализацията им на пазара на труда. Т.нар. детски добавки са с широк достъп, малка сума, като една трета от ресурса на социалното подпомагане отива за тях, коментираха те.
Точката на излизане от бедност е завършването на средно образование и намиране на заетост след него, заявиха експертите. Ако се нареди една група от хора с основно и по-ниско образование на различна възраст и трябва да се избере някой сред тях, който да не е беден, по-големият шанс е небедният да е пенсионер, каза Петър Ганев.

/ПП/