Устойчивото културно развитие може да бъде гарантирано с този митичен един процент от БВП за култура, според БСП

EZ 20:26:31 25-11-2021
MH2025EZ.017
преговори - култура - БСП

Устойчивото културно развитие
може да бъде гарантирано с този митичен
един процент от БВП за култура, според БСП


София, 25 ноември /Ирина Симеонова, БТА/
Устойчивото културно развитие може да бъде гарантирано с този митичен един процент от БВП за култура. Това каза Александър Симов от левицата по отношение на промените в сектора по време на преговорите за сформиране на ново правителство.
Според него в историята на прехода един единствен път сме се доближавали до това ниво - 2008 г., когато процентът става 1,3 на сто, по-късно бюджетът пада на 0,4 на сто и от тогава общо взето стои в тази мъртва среда. По думите му един процент е минимумът, който трябва да постигнем към момента, защото в противен случай всички други идеи, които се набелязват, ще останат без покритие и съдържание. Освен това според него трябва да има прозрачност на критериите, по които тези средства се отпускат. БСП настояват за равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации и творческите съюзи.
Те предлагат укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово.
Според представителите на БСП едно от най-важните неща е изработването на национална културна стратегия.
Нашата позиция е, че трябва изцяло нов Закон за радиото и телевизията, каза още Симов. От левицата смятат, че трябва да се изработят общовалидни критерии за финансиране на медиите с държавни и европейски средства. Въвеждане на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции, е също идея на БСП.
От формацията предлагат и въвеждане на културен ваучер, отбеляза Симов. Според него това е един от механизмите за разширяване на общата култура на младите хора.
В средносрочните цели на БСП е Законът за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност; усъвременяване на Закона за културното наследство и наредбите към него; както и Закон за сценичните изкуства и коренна промяна на методиката на финансирането им. Законодателното регламентиране на меценатството е още една тема, която повдигнаха и БСП.
Разработване на правна възможност приходите от творческа дейност в държавните и общинските култури институти да остават в тях, предлагат още от левицата. Също така настояват за увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници. Ние не можем да си затваряме очите - повечето от тези хора са работещи бедни в най-истинския смисъл на думата, каза Александър Симов.
Като антикризисна мярка предлагат компенсация на самоосигуряващите се дейци на културата по една минимална работна заплата на месец, ако се налага отново да се въвеждат ограничителни мерки.
Друго предложение на БСП е ДДС на книгите да остане девет процента. Развитие на културната дипломация и ратифициране на конвенцията за значението на културното наследство на Съвета на Европа, са други две идеи.
/МХ/