В три насоки са предложенията на "Има такъв народ" за промени в сектор "Култура"

EZ 20:12:31 25-11-2021
MH2011EZ.015
преговори - култура - "Има такъв народ"

В три насоки са предложенията
на "Има такъв народ"
за промени в сектор "Култура"


София, 25 ноември /Ирина Симеонова, БТА/
В три насоки са предложенията на "Има такъв народ" за промени в сектор "Култура".
Програмата е инспирирана от презумпцията за единство на сектора и е оформена в три
сегмента - администрация и кадрова политика, художествено-творчески цели и финанси и
закони. Това каза Георги Султанов от политическата формация.
Административните цели предвиждат изготвяне на неснижими кадрови минимуми в културните институти с цел гарантиране на пълноценната работа в тях; облекчаване на процедурата за издаване на работни визи за привличане на кадри от чужбина с цел разрешаване на задълбочаващия се кадрови проблем, с основен приоритет са хора от нашите общности в чужбина - бесарабски българи, от Западните покрайнини, и всички етнически групи с българско самосъзнание, посочи Султанов.
Те предлагат създаване на експертна група в сферата на опазване на културното наследство за изготвяне на списък с обекти, нуждаещи се от спешна реставрация, консервация и социализация, а също така приоритетно финансиране на процеса по анализиране на материалните активи на Министерството на културата. Създаване на експертен екип за финансов контрол и работа по програми за извънбюджетно финансиране в сферата на културата към финансовото министерство, искат още те.
Предлагат и създаване на регионални обществени съвети и регионално представителство на Националният институт за недвижимо културно наследство, както и специализиран регистър на свободните артисти и частните организации в сферата на културата, съпътствано с изработване на списък от критерии, който да им гарантират финансиране от бюджета на МК. Те искат и задължителна стажантска програма за реализиране на кадри в сферата на културата, координирана със специализираните учебни заведения.
Специализирани мерки предлагат от ИТН и за представяне на българската култура в чужбина - национална стратегия за развитие на дейностите на МК зад граница; повишаване на ролята на българските културни институти в чужбина, съобразена с приоритетите на МВнР.
Съвместно с Министерството на правосъдието да се изработи Закон за меценатството и нов Закон за дарителството, предлагат още те. Настояват и за нова методика за прилагане на Закона за опазване на културно историческото наследство; приемане на промени към правилника за избор на директори на културни институти.
Те смятат, че трябва да се изработят критерии за заплащането в сектора; да се определят минимални цени на входните такси за посещение на културни мероприятия по региони. Трябва да се направи пререгистрация на частните колекции от произведения на изкуствата и археологически артефакти. Според ИТН трябва да се стремим към финансиране в рамките на около един процент от БВП..

/МХ/