Български учени създават нискотоксични биологично активни вещества за превенция на онкологични и невродегенеративни болести

Български учени създават нискотоксични биологично активни вещества за превенция на онкологични и невродегенеративни болести

EZ 13:45:31 11-11-2021
AK1341EZ.017
БАН - наука - България

Български учени създават нискотоксични биологично активни вещества за превенция на онкологични и невродегенеративни болести


София, 11 ноември /БТА/
Седем института на БАН и пет университета провеждат фундаментални и приложни изследвания върху природни продукти от растителен и животински произход от България. Проучванията са в рамките на Националната научна програма "Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)", финансирана от МОН.
България с уникалните си климатични и екологични фактори предлага удивително разнообразие от растителни и животински видове, коментираха учените, извършващи изследването. Целта е да се установи потенциалът на съдържащите се в тях биологично активни вещества за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания - онкологични, инфекциозни, невродегенеративни. Известно е, че екстрактите от природни продукти са по-слабо токсични от синтетичните и се понасят по-добре от човешкия организъм. Освен това екстрактите от някои природни продукти съдържат повече от едно активно вещество, което по същество представлява комбинирана терапия - съвременен подход за преодоляване на резистентността към отделни лекарства.
В началото на програмата изследванията са били фокусирани към провеждането на насочени фундаментални изследвания за изолиране и пречистване на биологично активни вещества (БАВ) от растителен и животински произход, влагането им индивидуално или като нови иновативни средства, или системи и създаването на нови методологии за тяхното изследване и определяне на качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина. Така на следващия етап плавно се преминава към приложно-насочени научни изследвания за разработване на алтернативни подходи за борба с инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания, което е едно от актуалните обществени предизвикателства в стремежа за подобряване на качеството на живот на населението.

Полимерни криогелове като носители на БАВ за локално и перорално приложение

Едно от планираните дългосрочни приложения е внедряване в практиката на новите иновативни и безопасни здравословни хранителни добавки и козметични средства за локално приложение с превантивен потенциал за персонализирана медицина. По този начин ще се окаже и съдействие на здравната система за оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции, казват учените.

Идентифицирани и пречистени са нови съединения от различни растителни и животински източници от България. Започната е работа с нови, неизследвани досега дървесни гъби от парк Витоша, чиито екстракти показват потенциал за бъдещо фармакологично приложение като антитуморни средства. Разработени и сравнени са методите за извличане на БАВ от различни фитопродукти и такива с животински произход, които запазват биологичната им активност. Успешно са създадени надземни и конвенционални (калус и суспензионни) култури от някои растителни видове и по този начин е установено, че е възможно култивирането им при invitro условия.
Създадени са и иновативни полимерни средства и доставящи системи, в които са включени екстрактите от БАВ. Предложени са лесно осъществими подходи за получаване на нови влакнести материали с прицелни свойства, съдържащи БАВ от растителен произход. Показано е, че тези материали притежават добра антиоксидантна, антибактериална и антимикотична активност и са перспективни като лечебни превързочни материали в медицината. Показано е, че канабидиола има потенциал като антинеопластично средство и такова с невропротективни свойства и представлява интерес с оглед на приложимостта му в биофармацевтичната промишленост под формата на наноразмерни криогелни и мицеларни лекарство-доставящи системи със запазена фармакологична активност.

Семена от Ginkgo biloba (Гинко билоба)

Продължава селекцията на нискотоксични активни субстанции/системи с бактериостатичен и/или бактерициден ефект, разкриват участниците в проучванията. Започнали са изследването на ефекта на новите средства от растителен и животински произход върху когнитивните процесите при животни с експериментален модел на Паркинсонова болест. Продължава и запълването на библиотека от нови природни компоненти, средства/системи с обещаваща активност с обща цитотоксичност и цитостатичност на панели от малигнени и немалигнени клетъчни линии.

Коренище от Tamus communis L. (Брей)

Учените споделят, че предстои и разработването на метаболомна база данни за таргетни медицински растения и създаване на библиотека от високоактивни фитосъединения. В нея ще се включат всички идентифицирани и пречистени нови съединения от растителни и животински източници. Основният акцент през последната година ще е насочен към оптимизиране на формите за локално и перорално приложение: дизайн и детайлна оценка на иновативните доставящи системи за локално и перорално приложение; разработване на форми за дермално и перорално приложение с използване на растителни екстракти от различните растителни и животински видове; разработване на иновативни хибридни форми на основата на натоварени с БАВ наноразмерни полимерни носители. Ще продължи работата по включване на БАВ в различни нови иновативни средства (системи), в резултат на което ще се създаде методология за определяне на качеството и приложимостта на тези средства като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина.

Gentiana (тинтява)

Като резултат се очаква да се предложат най-ефективните иновативни полимерни средства и доставящи системи, в които са включени екстрактите от БАВ. В края на годината се очаква да се предложат различни иновативни хранителни добавки и козметични средства за локално приложение за ефективна превенция и допълваща терапия при редица инфекциозни, паразитни и малигнени заболявания, както и на форми (гелове и превръзки за рани), съдържащи активни съставки с антинеопластична и противовъзпалителна активност, които са подходящи за приложение при кожен Т-клетъчен лимфом, дерматити и псориазис.

Накрая при възможност ще се предложат и инхалаторни форми с противовъзпалителна и вирус-инхибираща активност, както и орални мукоадхезивни форми с противовъзпалителна активност.
Предстои защита на интелектуалната собственост чрез подаване на патенти и полезни модели. /ПВ/

Снимка (БАН): Влакнести полимерни материали, съдържащи екстракти на БАВ от растителен произход

/АКМ/

 

БАН