Кирило-Методиевският научен център при БАН организира конференция на тема "Пътят на Кирил и Методий - пространствени и културно-исторически измерения"

EZ 15:15:31 26-10-2021
EH1512EZ.002
Конференция - Св. Св. Кирил и Методий - център

Кирило-Методиевският научен център при БАН
организира конференция на тема "Пътят на Кирил и Методий - пространствени и културно-исторически измерения"


София, 26 октомври /Ирина Симеонова, БТА/
Кирило-Методиевският научен център при БАН /КМНЦ-БАН/ организира международна научна конференция на тема "Пътят на Кирил и Методий - пространствени и културно-исторически измерения", съобщиха от Българската академия на науките /БАН/.

Форумът, който е в хибриден формат, е тридневен и ще бъде открит утре в 10.00 ч. В конференцията ще участват 40 изследователи от Австрия, България, Германия, Гърция, Полша, Русия, Словакия и Чехия.

Научното събитие се финансира по проекта на КМНЦ "Кирилометодикон", който е част от инициативите на Центъра за върхови постижения "Наследство.БГ".

Конференцията се осъществява в рамките на дейността на сертифицирания от ЕС Европейски културен маршрут "Св. Кирил и Методий", който има за цел да интегрира интереса към кирило-методиевската проблематика на науката, културата и бизнеса в общоевропейска перспектива.

На тържественото откриване обръщения към участниците ще произнесат Стефано Доминиони, директор на Европейския институт за културните маршрути и изпълнителен секретар на Разширеното споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа, Снежана Йовева, директор на Държавния културен институт при министъра на външните работи, официални лица от министерствата на културата и туризма.

/ЕХ/