Предизвикателства на новите материали и приложения представя Институтът по физика на твърдото тяло при БАН

EZ 10:32:31 14-10-2021
AK1028EZ.005
БАН - институт - физика на твърдото тяло - годишнина

Предизвикателства на новите материали
и приложения представя Институтът по физика
на твърдото тяло при БАН


София, 14 октомври /Димитрина Ветова, БТА/
Институтът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките отбелязва 49-ата годишнина от своето създаване с изложбата "Предизвикателства на новите материали и приложения". Експозицията във фоайето пред залата "Проф. Марин Дринов" на централна сграда на БАН представя развитието и постиженията на учените от Лабораторията "Оптика и спектроскопия", съобщи пресцентърът на БАН.

Началото на изследванията в областта на спектроскопията е поставено в Института по физика на твърдото тяло през 1952 г. Днес учените от Лабораторията разполагат с технологии, апаратура и аналитични методи, като UV-VIS-NIR и FT-IR спектрофотометрия, с комплексна електро-импедансна спектроскопия и др. Това позволява осъществяването на широк кръг изследвания на разнообразни материали: на нови полимерно-базирани електролити, които представляват интерес за органичната електроника, сензорика и мехатроника; на йонно-имплантирани прозрачни полимерни материали с приложение в интегралната, адаптивната, нелинейната оптика и фотониката; на фотоактивни нематични нанокомпозитни материали с приложение във фотоконтролируемата електро-оптика.

Изследователите в областта на оптиката и спектроскопията са разработили нанокомпозит - течен кристал с графенови наночастици и получените резултати са индикация за осъществяването на ефективна електро-оптично контролируема памет в течнокристална матрица. Те работят също върху определяне на оптимални режими на технологичния процес на физическо отлагане във вакуум. Получените антирефлексни и огледални покрития за близката и далечната ултаравиолетова област, които притежават необходимите характеристики, са важни за фирмите от индустрията в България.

Сред постиженията на Лабораторията са също теоретични и експериментални разработки на високоефективни дифракционни решетки, както и на интегрално-оптични и влакнесто-оптични пасивни и активни елементи с нов дизайн. Правят се и интердисциплинарни изследвания, свързани с различни лазерни методи, които могат да намерят приложение за консервация и реставрация на кавалетна живопис, а също така свързани с използването на луминесцентното датиране на праисторически и раннохристиянски обекти у нас: храмове, оброци, надгробия.

Изложбата "Предизвикателства на новите материали и приложения" може да бъде разгледана от 18 до 22 октомври, след което ще бъде преместена в Института по физика на твърдото тяло, в комплекс 2 на БАН.

/АКМ/