Институтът GATE с лятна школа за откриване на дезинформация в социалните медии

Институтът GATE с лятна школа за откриване на дезинформация в социалните медии

Как да откриваме дезинформация в социалните медии? Това е темата на първата лятна школа по дезинформация на института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE), към СУ „Св. Климент Охридски“. Тя бе открита на 26 юли 2021 г. в Пловдив. Двудневното събитие е  организирано съвместно с асоциация "Развитие на информационното общество" – АРИО.

Школата е предназначена за студенти и млади специалисти по информатика, журналистика и филологии. Тя цели да представи как се прилагат методите на традиционния лингвистичен анализ, който помага да се открият твърдения, които трябва да се проверят, както и  методите от областта на автоматичната обработка на естествен език. Освен че дава полезни знания и умения за анализ на текстове от социалните медии, школата интегрира знания от различни филологически дисциплини и развива полезни умения от областта на информационната грамотност. 

Лятната школа се подпомага финансово от института GATE и е безплатна за участниците.

Програмата е специално разработена и новаторска като съдържанието е подготвено с участието на целия екип. В него са включени доц. д-р Милена Добрева от института GATE и Силвия Гаргова, която в момента е стажантка в института. Специален гост е проф. Калина Бончева от Шефилд, която също така ръководи научно-приложното направление за дезинформацията в GATE, доц. Петя Бъркалова от Пловдивския университет, д-р Ирина Темникова д-р Християна Николова и докторантката Руслана Маргова.

Целта е студентите да се приобщят към тази съвременна област за изследване, а на библиотечните специалисти да се помогне да имат повече познания в областта, тъй като тяхната работа с читатели предполага проверката на различни информационни източници.

Голямата провокация за тази школа е погледът към анализа на социалните медии през българския език, това я прави уникална. Вълнувам се от темата за съхранението на българския  език, дори и като бутиков език. Очаквам с интерес работата през следващите два дни“, сподели д-р Евелина Здравкова, преподавател от УниБИТ и участник в школата.

Участниците в школата бяха подбрани в резултат от големия интерес, който предизвика обявата за събитието. Имахме двойно повече кандидати от наличните места. Радваме се, че се създава една общност с представители на различни академични и библиотечни институции – Софийския университет, Американския университет в Благоевград, УНИБИТ (Университета по библиотекознание и информационни технологии), Пловдивския университет, Русенския университет и Народната библиотека Иван Вазов“, заяви доц. д-р Милена Добрева от института GATE.

Това е само първата от серията летни школи в областта на дезинформацията. Следващите ще бъдат по-технологично ориентирани. Освен това ще предложим и други подобни събития по различни теми от нашите приложни научноизследователски области. Вече подготвяме лятна школа по киберсигурност, която ще се състои в следващите месеци“, подчерта проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. Създаден е през 2019 г. като структура към Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.

Проектът GATE e финансиран по мярката TEAMING Phase 2 на Европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Източник: УниБИТ