Какво трябва да знаем за качеството на яйцата, които ще боядисваме за Великден?

Какво трябва да знаем за качеството на яйцата, които ще боядисваме за Великден?

Експерти от Центъра за качество на стоките и потребителска защита и катедра „Стокознание“ в ИУ – Варна представят полезна информация за хранителната ценност, маркировката и качеството на яйцата.

Научноизследователската лаборатория към катедра „Стокознание“ при Икономически университет – Варна е изградена през 2015 г. по проект „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките“, съфинансиран от висшето училище. Тя е оборудвана със съвременна апаратура за изследване на качеството и безопасността на суровини и стоки, предназначени за потребителите. В навечерието на великденските празници преподаватели от катедра „Стокознание“ и Центъра за качество на стоките и потребителска защита в ИУ – Варна представят полезна информация за хранителната ценност, маркировката и качеството на яйцата.

Яйцата са хранителни продукти, отличаващи се с високата си биологична стойност и ценния си химичен състав, който зависи от редица фактори като вида и породата на птицата, начина на отглеждане, сезона и храната ѝ. Те са източник на пълноценни и лесно усвоими белтъчини, които в кокошето яйце са възприети от Световната здравна организация като еталон за идеалния белтък – в него балансираността на незаменимите аминокиселини е оптимална и осигурява нормалния растеж и развитие на организма.

Хранителната ценност на яйцата се допълва от високото съдържание на биологично активни мастни киселини и фосфолипиди. В кокошите яйца белтъчните и мазнините се намират в балансирано съотношение. Те са добър източник на витамини (A, B1, B2, B6, PP, холин) и минерални вещества (фосфор, сяра, желязо и др.). 

Опаковката на яйцата трябва да е здрава, чиста, добре затворена, да ги предпазва от счупване, замърсяване и поглъщане на чужд мирис. Маркировката им се нанася върху опаковката и повърхността на яйцата. За маркировката върху яйцата се използва трайно неизмиващо се безвредно мастило, предназначено за хранително-вкусовата промишленост. Например: 3 BG 08001 M (цифрата обозначава вида на отглеждането: 0 – биологично, 1 – свободно, 2 – подово, 3 – клетъчно; BG 08001 – страната на произход и регистрационния номер на фермата; М – тегловната категория). Маркировката върху опаковката показва клас (А – пресни за директна консумация, Б – за преработка), тегловна категория (S, M, L, XL), знак за ветеринарен контрол, производител, брой на яйцата, срок на годност. 

Чистотата и целостта на черупката са съществени показатели за качеството на яйцата. Тя има порест строеж – 100–150 пори на 1 cm2. През нея могат да проникнат микроорганизми, които да причинят разваляне. Според нормативната уредба яйцата, които се предлагат в търговската мрежа, трябва да са чисти, без наличие на замърсявания, които биха могли да продуцират микробиологични промени, не се допускат пукнати и счупени.

Въздушната камера в яйцето се образува 30 – 60 минути след снасянето му, когато яйчното съдържание намалява при постепенното охлаждане от телесната температура на птицата до температурата на околната среда. Освен това през порите на черупката се отделя влага. В резултат се формира въздушната камера на яйцата, която за „Екстра качество“ е не по-висока от 4 mm, а за яйцата от клас А – не по-висока от 6 mm. Тя се определя чрез овоскопиране, очертават се контурите й и с помощта на шаблон се измерва височината й.

Белтъкът на яйцата не е еднороден, а бива плътен и рядък. От плътен белтък са изградени и белтъчните връзки, които задържат жълтъка в централно положение. При продължително съхранение на яйцата, особено при неблагоприятни условия, вследствие на автолитични процеси се разграждат овомуциновите влакна, които изграждат плътния белтък. Така той намалява, а редкият и втечнен белтък расте. Затова по количественото съотношение между двата вида белтък след счупване на яйцето може да се съди за преснотата му. Белтъкът е вискозна, полупрозрачна маса с белезникав цвят и по консистенция трябва да е плътен, а не рядък и втечнен. При несвойствено оцветяване можем да говорим за ензимни и микробиологични процеси на разваляне.

Жълтъкът трябва да е полусферичен, със запазена цялост на обвивката. При пресните яйца обвивката е стегната и еластична и благодарение на това след счупване запазва формата си, но с времето тя губи здравината и еластичността си и жълтъкът се разлива на по-голяма площ. Повърхността на жълтъка трябва да е гладка и лъскава, цветът му варира от бледожълт до интензивно оранжев в зависимост от храната на птиците, но трябва да е еднороден.

Идеално сварени яйца стават за 8 минути. Когато ги варим извадени направо от хладилника, рискуваме да се пукнат по време на термичната обработка и затова първо трябва да ги темперираме. Не е препоръчително да варим съвсем пресни яйца. Те не могат да се белят добре – белтъкът залепва по черупката. Най-добре се варят яйца на 3 до 10 дни. Вкусът и мирисът на яйцата се определя след сваряване. Те трябва да бъдат приятни, ясно изразени, без наличие на странични оттенъци. При продължително съхраняваните яйца вкусово-ароматичните свойства са по-слабо изразени. Нехарактерен вкус и мирис яйцата могат да имат при неправилно съхранение, под действието на храната на птиците или при медикаментозно лечение.

Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт при ИУ – Варна е създаден през 2016 г. с решение на Академичен съвет. Той е научноизследователско звено, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска и образователна дейност в областта на качеството на стоките и потребителската защита. В него се изготвят обосновки, експертизи и проучвания за потребностите на бизнеса, държавата и местните органи чрез използването на съвременни средства и методи. Независимите експерти към центъра предоставят консултантска дейност относно качеството и безопасността на стоките, тяхната опаковка, съхранение, стандартизация, управление, сертификация и потребителска защита. ЦКСПЗ организира научни конференции, кръгли маси, дискусии, изгражда изследователски и партньорски мрежи с бизнеса и научни структури от страната и чужбина за реализиране на проекти в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Център за качество на стоките и потребителска защита при ИУ – Варна