С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма, но е и най-отворената програма, каза министър Красимир Вълчев

С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма, но е и най-отворената програма, каза министър Красимир Вълчев

EZ 12:39:31 06-04-2021
GI1239EZ.020
България - програма "Хоризонт Европа" - ЕС

С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма, но е и най-отворената програма, каза министър Красимир Вълчев


София, 6 април /Димитрина Ветова, БТА/
С бюджет от общо 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната досега Рамкова програма на ЕС, но също така е най-опростената и най-отворената програма. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на онлайн представянето на програмата.
Министерството на образованието и науката, и Европейската комисия организират днес онлайн събитие, с което се отбелязва официалното начало на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" /2021-2027 г./ в България.
Основният приоритет за нас ще бъде участието в петте мисии, както и в клъстерите за цифрови технологии, в здравеопазване, околна среда и климат, енергия, биоикономика, селско стопанство, култура и други области, обясни министър Красимир Вълчев.
Той отбеляза, че приоритет за България ще бъде и насърчаването на участието на малки и средни предприятия в цялата програма, особено в схемите на Европейския съвет по иновации и в Европейския институт за иновации и технологии.
По Плана за възстановяване и устойчивост планираме инвестиции в системата в размер на 315 милиона лева в развитието на най-добрите изследователски университети в България, каза образователният министър.
Той съобщи, че по програмата за научни изследвания и иновации, и за дигитализация за интелигентна трансформация са предвидени инвестиции в развитието на националната научноизследователска иновационна екосистема. Ще се финансират отделни елементи и ще се увеличи мобилността между висшите училища, научните организации и индустрията. Ще се насърчи предприемачески секторът, трансферът на знания и резултати, и не на последно място, ще се насърчи и подкрепи участието ни в "Хоризонт Европа".
В програмата за образование в следващия програмен период са планирани мерки за модернизация на висшето образование и за насърчаване на изследователската дейност на студентите и докторантите, както и за увеличаване на капацитета на администрацията, обяви министър Красимир Вълчев.
"Имайки предвид инвестициите на национално ниво, включително във формирането на мрежи и екипи от учени, смятам, че е съвсем реалистично да си поставим цел от 3 милиарда евро привлечено европейско финансиране в рамките на Рамковата програма "Хоризонт Европа" и другите програми за иновации, като "Дигитална "Европа", програмата за здраве и други", каза образователният министър.
От Министерството на образованието и науката припомнят, че през март 2019 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха общо споразумение относно Рамковата програма "Хоризонт Европа", която е най-мащабната програма за научни изследвания и иновации в света с бюджет от над 95 милиарда евро.
На 15 март 2021 г. Европейската комисия прие първия Стратегически план за "Хоризонт Европа" - новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, с бюджет от 95,5 милиарда евро. Стратегическият план е новост, която се въвежда с "Хоризонт Европа" и задава стратегическите насоки за инвестициите през първите четири години на програмата. Планът гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите допринасят за приоритетите на ЕС, включително неутрална по отношение на климата и зелена Европа, Европа подготвена за цифровата ера, както и за икономика в полза на обществото.
Комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви тогава: "Насоките в стратегическия план ще гарантират, че общите политически приоритети на ЕС се постигат чрез нови знания, идеи и иновации. Този нов подход е начин да се гарантира, че научните изследвания и иновациите, финансирани от ЕС, ще отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени европейците".
Приоритетите, заложени в Стратегическия план на "Хоризонт Европа", ще бъдат изпълнени чрез работната програма на Рамковата програма. В работната програма са определени възможностите за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности чрез тематични покани за проектни предложения. Първите покани за представяне на проектни предложения ще бъдат обявени през пролетта на 2021 г. и ще бъдат представени по време на Европейските дни за научни изследвания и иновации /23-24 юни 2021 г./.
/ГИ/