70 години УниБИТ – 70 УниБИТ-а знание

70 години УниБИТ – 70 УниБИТ-а знание

 

70 години УниБИТ – 70 УниБИТ-а знание

УниБИТ – уникалният български Университет по библиотекознание и информационни технологии празнува 70-годишнината си във време, когато светът е в пауза. Шумните тържества са заместени с научни форуми, дискусии и продукция в онлайн формат. Животът в бутиковото висше училище продължава, академичният дух се поддържа от ентусиазма на преподаватели и студенти, които заедно изграждат нов модел на поведение в академичните среди в условията на новото (не) нормално, обединени от мотото „70 години УниБИТ – 70 УниБИТ-а знание“. Необикновената 2020 г. завърши с XVIII научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, посветена на Деня на народните будители, събра над 150 учени, студенти, докторанти и даде възможност на научната общност да се запознае с достиженията в различни тематични области на книжовността, културното наследство, информационните технологии, сигурността в XXI век. Авторските доклади бяха издадени в сборник, който е включен в референтния списък на Националния център за информация и документация към МОН.

 

УниБИТ