Младите мореплаватели в Балчикще получат ветроходни лодки

Младите мореплаватели в Балчикще получат ветроходни лодки

BOBSTH 11:56:30 02-01-2015
RM1157BO.008
Балчик - ветроходни лодки - деца

Младите мореплаватели в Балчик
ще получат
ветроходни лодки


Добрич, 2 януари /Юлияна Христова, БТА/
Младите мореплаватели в Балчик ще получат ветроходни лодки,
на които ще бъдат обучени в нови умения, съобщиха от общината.
Плавателните съдове ще бъдат доставени в рамките на проект за
повишаване качеството на живот на децата от рибарската област
чрез развитие на морските спортове. Проектът, който се реализира
чрез Местната стратегия за развитие, черпи финансов ресурс от
оперативната програма "Рибарство". След началното обучение в
Морския клуб в Балчик на лодки, клас "Оптимист", на новите
съдове децата ще усвоят основни ветроходни умения.
Вече е обявена обществена поръчка за доставката на две нови
ветроходни лодки, чиято прогнозна стойност достига 42 980 лева.
Крайният срок за получаване на офертите на кандидатите е 12
януари.


/РУМ/