Община Русе ще рекултивира с 18,5 млн. лева старо сметище с опасни гудронови ями

Община Русе ще рекултивира с 18,5 млн. лева старо сметище с опасни гудронови ями

BOBSTH 17:35:30 07-10-2014
NZ1735BO.006
Русе - сметище - рекултивация

Община Русе ще рекултивира
с 18,5 млн. лева старо сметище
с опасни гудронови ями


Русе, 7 октомври /Мартин Пенев, БТА/
Община Русе ще рекултивира с 18,5 млн. лева старото сметище,
на чиято територия има опасни гудронови ями. Проектът вече е
финансиран по ПУДООС, съобщиха от местната управа.
Гудронът е нефтен отпадък, изхвърлян в миналото от бившия
завод за производство на масла "Леон Таджер". В началото на
лятото общинската управа взе спешни мерки, за да предотврати
разлив от ямите.
Проектът за рекултивация на сметището предвижда
"запечатване" на всички отпадъци, а след това в период от три
години ще се извърши и залесяване. Гудроновите ями ще бъдат
затворени с панели. Така няма да има опасност за околните имоти
и земеделските земи.

/НЗ/