В община Павликени ще бъдат подпомогнати 264 деца в риск

BOBSTH 12:45:00 20-08-2014
IS1244BO.003
Павликени-деца-проект

В община Павликени
ще бъдат подпомогнати
264 деца в риск


Павликени, 20 август /Марина Петрова, БТА/
В община Павликени ще бъдат подпомогнати 264 деца в риск,
съобщиха от общинската администрация.
Финансирането е на стойност 221 525 евро, осигурено от
Програмата "Деца и младежи в риск" на Европейския съюз.
Проектът ще обхване деца от 3 до 6 години, застрашени от
социално изключване поради бедност или недостатъчна подготовка
за училищните занятия.
По проекта педагози ще обучат 174 деца, които не говорят на
български език.
Предвижда се отпечатване на 3000 брошури с песни, приказки,
предания и обичаи на ромската общност, създаване на занаятчийски
работилници и ремонт на шест детски градини в населените места
от общината, уточниха от администрацията.


/ИС/