В Окръжния съд в Плевен за утре е насрочено заключително събрание на кредиторите на бившата рафинерия "Нова Плама" в несъстоятелност

В Окръжния съд в Плевен за утре е насрочено заключително  събрание на кредиторите на бившата рафинерия "Нова Плама"  в несъстоятелност

BOBSTH 16:48:30 15-04-2014
RM1648BO.034
Плевен - съд - "Нова Плама" - несъстоятелност

В Окръжния съд в Плевен за утре е насрочено заключително
събрание на кредиторите на бившата рафинерия "Нова Плама"
в несъстоятелност


Плевен, 15 април /Малин Решовски, БТА/
В Окръжния съд в Плевен за утре от 14.00 ч. е насрочено
заключително събрание на кредиторите на бившата рафинерия "Нова
Плама"АД в несъстоятелност. Това се посочва в обявление в
Търговския регистър.
На събранието ще бъде представен отчет на синдиците за
разпределените суми от осребряване имуществото на фирмата, както
и обстоятелството, че масата по несъстоятелността е изчерпана.

Събранието е свикано по молба на синдиците Валентин Георгиев,
Веселин Банков и Цветан Банков. Те са представили на 12
септември 2013 г. отчет за дейността си пред съда, от който се
вижда, че с изпълнение на окончателната сметка за разпределение
на наличните суми при осребряването, масата на несъстоятелността
на "Нова Плама" е изчерпана и не са останали непродадени вещи.
Със заключителното събрание се прекратява производството по
несъстоятелност. На практика това означава, че окончателно "Нова
Плама" АД се заличава като търговско дружество в Търговския
регистър.
Производството започна през 1998 г., подадено бе цялото движимо
и недвижимо имущество на рафинерията, съоръжения, площадката,
вила на фирмата в парк "Кайлъка", профилакториум в село
Къртожабене. Със събраните суми бяха изплатени част от
задълженията към кредиторите й, в това число всички задължения
към около две хиляди бивши нефтохимици, както дължимите суми към
НАП./РУМ/