Счупени и повредени са дървените мостчета над река Кладнишка към хижа "Селимица" във Витоша

BOBSTH 09:42:30 02-12-2013
RM0943BO.008
Перник - планинска пътека - счупени съоръжения

Счупени и повредени са дървените мостчета над река Кладнишка към
хижа "Селимица"
във Витоша


Перник, 2 декември /Елка Робева, БТА/
Счупени са парапетите на голяма част от дървените мостчета
над река Кладнишка по пътеката от с. Кладница към хижа
"Селимица" в Природен парк "Витоша", видя репортер на БТА.
Изгнили са и са паднали и дървета от самите мостчета, което при
натрупване на снега прави съоръженията опасни за туристите.
Маршрутът е най-оживеният в югозападния дял на Витоша, оттук
преминават десетки туристи, предимно в съботните и неделни дни.
През 2014 г. предстои ремонт на туристическата пътека м.
"Яворова поляна-х. "Селимица" - с. Кладница на обща стойност
372 738,00 лв., заявиха за БТА от Природен парк "Витоша".
Ремонтът включва възстановяване на настилка, изграждане на
водостоци и подпорни стени, ремонт на канавки и бордюри, както и
възстановяване на прилежащата инфраструктура: мостове, скари,
кътове за отдих, маси и пейки. Предвидено е да се възстановят
мостове с обща дължина 7 метра и скари с дължина 3 метра.
Обновяването ще се извърши в рамките на проект "Изпълнение
на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
"Витоша"- Фаза II", финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие /ЕФРР/ и от Държавния бюджет на Република
България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Проектът е на обща стойност 1 899 975 лв., в т.ч. финансиране
от ЕФРР: 1 614 979 лв. и национално съфинансиране: 284 996 лв.
Той трябва да приключи до 17 май 2015г. и включва 14 различни
дейности.

/РУМ/