Бившият директор на Историческия музей в Сливенпредстави възражения срещу докладот проверка на общината

Бившият директор на Историческия музей в Сливенпредстави възражения срещу докладот проверка на общината

BOBSTH 11:02:00 03-10-2013
NZ1101BO.015
Сливен - музей - проверка

Бившият директор на Историческия музей в Сливен
представи възражения срещу доклад
от проверка на общината


Сливен, 3 октомври /Велина Василева, БТА/
Бившият директор на Регионалния исторически музей в Сливен
Георги Кюпчуков на пресконференция днес изложи своите възражения
срещу одитен доклад на община Сливен.
Според проверката на общинския отдел за вътрешен одит,
оповестена на 17 септември, в културния институт са били
констатирани редица нарушения, сред които липса на проверка на
касовата наличност, както и инвентаризация на музейни ценности.
Сред другите констатации са нарушения в изразходването на
гориво, неосчетоводена липса на музейни експонати и други. След
проверката кметът на Сливен Кольо Милев заяви, че счетоводството
на музея ще премине към общината.
Кюпчуков, който бе пенсиониран през юли след 38 години начело
на музея, коментира, че проверката е тенденциозна и не приема
голяма част от констатациите. По думите му през годините е имало
проверки от Сметната палата и Държавния финансов контрол, като
контролните органи са направили единствено забележки. Проверка
от вътрешния одит не била правена от 2005 година.
Той изрази недоумение от това, че не е бил поканен от
проверяващите да даде информация и документи при проверката.
Според него проверката е целенасочена и от нея има
заинтересовани лица да бъде хвърлена сянка върху неговата работа
и заслуги към музейното дело в региона.

/НЗ/