Общото събрание на акционерите в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново избра нов Борд на директорите

Общото събрание на акционерите в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново избра нов Борд на директорите

BOBSTH 17:01:30 02-10-2013
NZ1701BO.011
Велико Търново - болница - Общо събрание

Общото събрание на акционерите в
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във
Велико Търново избра нов Борд на директорите


Велико Търново, 2 октомври /Марина Петрова, БТА/
На извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р
Стефан Черкезов" във Велико Търново беше определен нов Борд на
директорите на лечебното заведение, съобщи Снежана Данева, която
като заместник-кмет представлява Община Велико Търново в Общото
събрание на дружеството.
В състава на новото болнично ръководство са избрани д-р
Стефан Филев, д-р Анета Маноилова и Светла Истаткова като
представител на Министерството на здравеопазването.
Досегашният изпълнителен директор на болницата д-р Людмил
Гецов, както и другите двама членове на Съвета - д-р Христо
Христов и Димитрина Колева, са били освободени, уточни Данева.
Общото събрание е гласувало тригодишен мандат на новия Съвет
и месечно възнаграждение за новите членове в размер на две
средни брутни заплати.
Основен акционер в областната болница е Министерството на
здравеопазването - с 51 процента от дяловете. Останалите дялове
са разпределени между десетте общини от областта, припомни
Данева.
Поканата за свикване на извънредно Общо събрание беше
отправена до общинските администрации от министъра на
здравеопазването Таня Андреева през септември.
Предстои избор на нов изпълнителен директор на болницата, но
до неговото вписване в Търговския регистър длъжността ще бъде
заемана от досегашния директор, каза Данева.

/НЗ/